Glædeligt med nye staldprojekter

Danske svineproducenter har samlet set modtaget støtte til 145 staldprojekter under moderniseringsordningen. 120 projekter forventes gennemført.

Lige nu bygges rekordmange slagtesvinestalde som følge af Landbrugsstyrelsens tilskudsordning fra 2016. SEGES Svineproduktion har indhentet oplysninger fra Landbrugsstyrelsen og været i kontakt med hovedparten af de svineproducenter, som har fået tilsagn om støtte.

- 120 nye eller totalrenoverede stalde - eller det der svarer til 340.000 stipladser til slagtesvin. Det må virkelig siges at være en glædelig nyhed, at op mod 83 % af ansøgt antal stipladser bliver realiseret, siger Erik Larsen, formand for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion.

Håbet er, at de mange nye slagtesvinestalde vil bidrage positivt til slagtesvineproduktionen i Danmark.

- Vi har længe ønsket at vende udviklingen med faldende antal slagtninger i Danmark. Og det tror jeg på, de nye stalde kan være med til at rette op på. Det er godt både for danske svineproducenter og for samfundet, siger Asger Krogsgaard, som er formand for Danske Svineslagterier.

I alt 145 staldprojekter fik tilsagn, hvilket vil sige, at der er ca. 24 projekter, som ikke forventes gennemført.

- Det er ærgerligt, men også forventet, at der vil være projekter, som ikke bliver gennemført. En af de primære grunde er problemer med at få egen-finansieringen på plads. Jeg håber dog, at der kommer en ny ordning, således ubrugte midler snarest kan ansøges af andre, siger Erik Larsen.

Fakta:

10 projekter har anmodet om slutudbetaling og modtaget udbetaling (medio maj 2018)
30 sager har anmodet om slutudbetaling men deres sag er ikke afsluttet (medio maj 2018)
60 staldprojekter er afsluttet / er i byggefase eller projekteringsfase
13 staldprojekter har armlægning vedr. finansiering
16 staldprojekter forventes ikke at blive gennemført
15 projekter i restgruppe (renovering, økologi mv.) hvor vi ikke har kontaktet landmænd

Læs også