Grænsehegn skal stoppe afrikansk svinepest

Regeringen og Dansk Folkeparti er på vej mod at sætte hegn op ved grænsen. Det skal forhindre vildsvin i at komme til landet og dermed udbrede den frygtede afrikanske svinepest.

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale, der skal mindske risikoen for, at der kommer afrikansk svinepest til Danmark. Et af initiativerne er at opsætte et vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse.
 
Samtidig hæves bødestørrelsen væsentligt for overtrædelser, som medfører risiko for at bringe afrikansk svinepest til Danmark. Det kan for eksempel være ved utilstrækkelig rengøring af dyretransportere, ulovlig indførsel af fødevarer eller ulovlig fodring med madaffald.
 
- Jeg vil ikke løbe nogen risiko. Det er en milliardeksport på 11 mia. kroner årligt, som vi risikerer at sætte over styr. Ved udbrud af afrikansk svinepest i Danmark vil al eksport til tredjelande øjeblikkeligt lukke. Et hegn vil både holde eventuelle inficerede vildsvin fra at løbe over grænsen og gøre indsatsen med at få udryddet vildsvinene i Danmark lettere for jægere, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.
 
11 milliarder på spil årligt
Ved udbrud i Danmark af afrikansk svinepest i vildsvin eller i en svineproduktion vil al eksport til tredjelande lukke i en periode. Årligt eksporteres der for 11 mia. kroner til tredjelande. Eksporten til andre EU-lande vil ikke blive berørt med undtagelse af det ramte område i Danmark. I alt er den danske svineeksport på 30 mia. kroner årligt.
 
Alle lodsejere, som har jord på arealet, vil blive kontaktet af Landbrugsstyrelsen om den videre proces. Desuden afholder miljø- og fødevareministeren borgermøde i Sønderjylland den 3. april 2018 om opsætningen af vildsvinehegnet og afrikansk svinepest. Derudover afholder Naturstyrelsen, Landbrugsstyrelsen og Fødevarestyrelsen to informationsmøder i Sønderjylland.
 
Initiativet er det seneste for at forhindre udbredelsen af afrikansk svinepest. En analyse fra DTU Veterinærinstitutttet har vist, at blot ét udbrud af svinepest vil koste Danmark 2,5 milliarder i mistede eksportudgifter.

Læs mere om Afrikansk svinepest

ASF er en virussygdom med høj dødelighed. Derfor er der stort fokus på effektiv smittebeskyttelse for at undgå et udbrud på dansk jord.

Læs mere her

Læs også