Forskere bekymrede: Influenzavirus i svin kan udløse ny pandemi hos mennesker

Tyske forskere har fundet influenzastammer i den europæiske svineproduktion, der kan føre til pandemi hos mennesker. Eksperter betegner risikoen for en ny svineinfluenzapandemi som alvorlig, skriver dagbladet Information.

Mens Fødevarestyrelsen forsøger at komme Covid-19-situationen til livs blandt de jyske minkbesætninger, og de tyske myndigheder kæmper med afrikansk svinepest i Brandenburg, er der potentielt endnu en viral trussel på vej. 

En ny tysk undersøgelse med 18.000 prøver fra syge dyr fra næsten 2.500 svinebesætninger i Europa viser, at der er flere forskellige stammer af svineinfluenza A i omløb i den danske såvel som den resterende europæiske svineproduktion.

Influenzastammerne har ifølge eksperter risiko for at udløse nye pandemier hos mennesker som pandemien i 2009, og eksperterne mener, at man bør tage truslen alvorligt. 

Også den danske professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, Hans Jørn Kolmos, ser bekymringen for en ny pandemi som velbegrundet

- Der er risiko for, at de forskellige stammer kan danne et nyt virus med pandemipotentiale – altså evnen til virkelig let at smitte mennesker. Risikoen er i en størrelsesorden, hvor man ud fra en ren sandsynlighedsbetragtning kan sige, at det vil ske på et eller andet tidspunkt, siger Hans Jørn Kolmos til dagbladet Information. 

Storproduktioner

Risiko for mutation af virus forekommer højest, når flere individer (dyr, red.) er samlet på samme sted. Derfor mener Hans Jørn Kolmos, at store, industrielle husdyrproduktioner udgør en særlig risiko.

Jo flere dyr, der er samlet, desto flere vira kan sprede sig, desto flere mutationer sker der i virus, og desto større er risikoen for, at to virus, der er muteret i hver sin retning, finder sammen til et »rekombinant virus«, som ingen kender i forvejen. Det er risikoen ved moderne, industriel husdyrproduktion, understreger han.

Også dyrlæge ved Dyrenes Beskyttelse, Birgitte Iversen Damm, ser de store produktioner som tikkende bomber i denne sag, og mener, at vi bør revurdere vores måde at drive husdyrproduktion på.

- Vi er nødt til at tage fat om selve den måde, fødevaresystemet er skruet sammen på, for undersøgelsen viser, at det på mange måder er uhyre sårbart. Vores fødevaresystem er i stykker. Dyrene lider i trange, lukkede stalde, og de enorme besætninger giver perfekte muligheder for, at farlige virus kan udvikle sig, siger hun til Information og påpeger, at Danmark er verdens største producenter af kød i forhold til landets indbyggertal.

Dansk undersøgelse i gang 

Hos Landbrug og Fødevarer er man bekendt med undersøgelsen, og organisationen har henvist til professor i veterinær virologi ved Københavns Universitet, Erik Larsen. Professoren har arbejdet med virusinfektioner i produktionsdyr de seneste 20 år, og han er ikke overrasket over undersøgelsens konklusion. 

- Vi har tilsvarende undersøgelser i Danmark, så det er ikke noget nyt. De her influenzavirus i svin udgør en risiko. Svineinfluenza er en konstant trussel. De fleste havde også forudset, at den næste pandemi ville blive influenza. Men så blev det altså i stedet corona,« fortæller Lars Erik Larsen til Information.

Lars Erik Larsen har desuden også siden januar i år været i gang med et projekt finansieret af Novo Nordisk Fonden. Et projekt, der skal studere risici for pandemiske influenzaer fra svin. Projektet skal finde markører i influenzavirus, der hurtigt gør det muligt at foretage en fagligt baseret risikovurdering af, om de nye varianter af virus har potentiale til at springe til mennesker.

Bedre udgangspunkt

Det er ifølge Lars Erik Larsen alfa og omega med den rette viden for at bekæmpe virus af denne størrelse.

- Det er vigtigt, at vi får mere viden og en intensiv overvågning, så vi får nogle markører, så vi tidligt kan komme i gang med at producere vacciner. Analogien til corona er den samme: Hvis vi havde fortsat udviklingen af en Sars-vaccine, kan det være, at vi i dag havde haft et bedre udgangspunkt for en coronavaccine. Forskning og overvågning er vejen frem, siger han. 

Svineinfluenza-pandemien i 2009 førte til et samlet dødstal på omkring 284.000 mennesker på verdensplan og 32 døde danskere. 

vgj

Læs mere om Afrikansk svinepest

ASF er en virussygdom med høj dødelighed. Derfor er der stort fokus på effektiv smittebeskyttelse for at undgå et udbrud på dansk jord.

Læs mere her

Læs også