bannerPos

Nord-West-noteringen stiger igen-igen

Mandag steg Nord-West-noteringen med én euro til 61 euro, mens noteringen for 8-kilos grise steg med 70 eurocent til 40,10 euro.

AF: HENNING K. ANDERSEN

JOURNALIST
18-11-2019 12:32
Som ventet steg Nord-West-noteringen med en euro til 61 euro denne mandag. Det forventes, at den stiger til 63 euro i næste uge.
De stigende slagtesvinenoteringer både i Tyskland og Danmark sørger for medvind på smågrisemarkedet. Selvom der forventes, at slagtesvinenoteringerne måske giver lidt efter i de kommende to måneder, afspejler den nuværende prisudvikling den enorme optimisme i markedet. Derfor stiger Nord-West-noteringen med én euro til 61 euro, mens noteringen for 8-kilos grise stiger med 70 eurocent til 40,10 euro. Det skriver Danske Svineproducenter i en markedsorientering. 
 
Det nye udbrud af ASF i Polen, kun 85 km fra den tyske grænse, viser imidlertid, at hele opsvinget bevæger sig på tynd is. Uden tvivl vil et udbrud af ASF i Tyskland føre til et markant prisfald i hele Europa. Hvor meget priserne vil falde er imidlertid afhængigt af, hvor i Tyskland ASF udbryder. Er det bare i grænseområdet til Polen, hvor området måske kan indhegnes? Eller springer ASF til Tysklands kerneområde for svineproduktion i Nordvesttyskland? 
 
Derudover er det ikke afklaret, hvordan eksportmarkederne vil reagere. Vil man lukke for alt eksport, som man tidligere har gjort med andre lande? Eller mangler man så meget svinekød, at man alligevel accepterer svinekød fra Tyskland under bestemte betingelser? Ifølge tyske kilder har Kineserne underskrevet en hensigtserklæring om, at man vil inddele Tyskland i forskellige regioner og kun spærre de tilsvarende regioner, hvis ASF kommer til Tyskland. Men indtil nu er det åbenbart kun en hensigtserklæring.
 
Den tyske VEZG-smågrisenotering indikerer, at Nord-West noteringen i næste uge vil stige med yderligere 2 euro til 63,00 euro. Det svarer til 507 kroner inklusiv vægtregulering.

Komplicerede regler for unge i landbruget

Generelt må børn under 18 år ikke beskæftige sig farlige maskiner. Patriotisk Selskab beskriver nogle af de mange regler for børn og unge i landbruget.

Sodødeligheden blev sænket med 35 procent

For at bringe sin besætnings sodødelighed ned har Hans Christian Carstensen ændret praksis, så der er indført mere overvågning af søerne. Det har været med til at sænke dødeligheden 35 procent inden for de seneste tre år.

Hold på søerne og få en nem merindtjening

Beregninger fra Velas svinekonsulenter viser, at der kan være en fortjeneste på 180-280.000 kr. om året ved at øge overlevelsen af søer med fem procent.

Russisk hvedeproduktion nedskrives

Efterhånden som den russiske hvedehøst skrider frem, har det vist sig, at udbytterne i år ikke bliver så gode, som tidligere forventet. Derfor nedskriver det russiske konsulentbureau Sovecon nu den samlede russiske hvedeproduktion for 2020.

Kommer olieprisen nogensinde op igen?

Olieprisen har fundet sig et mere stabilt leje efter måneder med voldsomme udsving. Set i forhold til februar måned, så er olieprisen dog stadig lav, og det er nu spørgsmålet, om vi nogensinde igen vil se en oliepris på niveauerne fra før coronakrisen.

Frøgræshøsten udfordret af vejret

Regn har udfordret i engrapgræs, og blæst har kostet tab i rødsvingel

- Med den nye aftale vil vi sikre sukkerroerne i Danmark

Troels Frandsen er ny formand for de cirka 850 sukkerroedyrkende landmænd, der de seneste år har skulle omstille sig fra faste kvoter til det frie marked. – Nu har vi netop indgået en fornyet aftale med Nordic Sugar, der skal medvirke til at sikre den fortsatte sukkerroedyrkning i Danmark, fastslår han.
Side 1 af 1876 (37510 artikler)Prev1234567187418751876Next