Nord-West-noteringen stiger igen-igen

Som ventet steg Nord-West-noteringen med en euro til 61 euro denne mandag. Det forventes, at den stiger til 63 euro i næste uge.

De stigende slagtesvinenoteringer både i Tyskland og Danmark sørger for medvind på smågrisemarkedet. Selvom der forventes, at slagtesvinenoteringerne måske giver lidt efter i de kommende to måneder, afspejler den nuværende prisudvikling den enorme optimisme i markedet. Derfor stiger Nord-West-noteringen med én euro til 61 euro, mens noteringen for 8-kilos grise stiger med 70 eurocent til 40,10 euro. Det skriver Danske Svineproducenter i en markedsorientering. 
 
Det nye udbrud af ASF i Polen, kun 85 km fra den tyske grænse, viser imidlertid, at hele opsvinget bevæger sig på tynd is. Uden tvivl vil et udbrud af ASF i Tyskland føre til et markant prisfald i hele Europa. Hvor meget priserne vil falde er imidlertid afhængigt af, hvor i Tyskland ASF udbryder. Er det bare i grænseområdet til Polen, hvor området måske kan indhegnes? Eller springer ASF til Tysklands kerneområde for svineproduktion i Nordvesttyskland? 
 
Derudover er det ikke afklaret, hvordan eksportmarkederne vil reagere. Vil man lukke for alt eksport, som man tidligere har gjort med andre lande? Eller mangler man så meget svinekød, at man alligevel accepterer svinekød fra Tyskland under bestemte betingelser? Ifølge tyske kilder har Kineserne underskrevet en hensigtserklæring om, at man vil inddele Tyskland i forskellige regioner og kun spærre de tilsvarende regioner, hvis ASF kommer til Tyskland. Men indtil nu er det åbenbart kun en hensigtserklæring.
 
Den tyske VEZG-smågrisenotering indikerer, at Nord-West noteringen i næste uge vil stige med yderligere 2 euro til 63,00 euro. Det svarer til 507 kroner inklusiv vægtregulering.

Læs også