Svinenoter: Nye krav til forrummet fra årsskiftet

For besætninger med en sundhedsrådgivningsaftale skal al personadgang til og fra besætningen ske via et forrum jf. Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger. Fra den 1. januar 2020 kommer der imidlertid ændringer til bekendtgørelsen, da der fra årsskiftet stilles krav om bad i forrummet. Badet skal være etableret senest den 1. juli 2020, og badet skal være placeret mellem det rene og det urene område i forrummet. Det skriver Seges Svineproduktion i en meddelelse.

Der er også krav om, at ejer og ansatte anvender badet ved arbejdstids ophør. Det gælder desuden fra årsskiftet, at besætninger med en sundhedsrådgivningsaftale skal stille engangsmasker til rådighed til personer, som kommer kortvarigt i besætningen.

Foruden bad og engangsmasker skal forrummet også være udstyret med: Håndvask med koldt og varmt vand, håndsæbe, middel til hånddesinfektion, engangshåndklæder (stofhåndklæder bliver fyldt af bakterier), tøj eller overtrækstøj (evt. engangstøj) til anvendelse i besætningen, gummistøvler eller andet fodtøj, der kan rengøres og desinficeres, faciliteter til vask og desinfektion af fodtøj og eventuelt udstyr.

Gyllebakker er testet i dansk farestald

Kun få miljøteknologier er godkendt til at kunne reducere både ammoniakfordampningen og lugtemissionen i farestalde. En godkendt metode til at reducere ammoniak- og lugtemissionen er at etablere delvist fast gulv i stiarealet. Der er dog en del svineproducenter, som ønsker fuldspaltegulv i farestierne for at undgå svineri på det faste betongulv i stierne. Dette giver et behov for at undersøge alternativer, som kan optages på Miljøstyrelsens Teknologiliste.

Gyllebakker er en teknologi, hvor en bakke under spaltegulvet mindsker gylleoverfladen, og dermed ammoniakfordampningen. Bakken er opdelt, så gyllen samles i mindre områder. Der findes flere producenter af gyllebakker, og bakkerne findes i forskellige materialer; Glasfiber, polyætylen, rustfrit stål m.m.

Seges Svineproduktion, Den rullende Afprøvning har afprøvet gyllebakker i traditionelle kassestier med fulddrænet gulv for at dokumentere, om systemet kunne reducere ammoniak og lugt under danske forhold på niveau med delvist fast gulv, det vil sige 50 procent reduktion af ammoniak og 27 procent reduktion af lugt.

Afprøvningen viste en statistisk sikker reduktion i ammoniakemissionen på 23 procent. Der blev ikke påvist en lugtreducerende effekt.

Læs mere om afprøvningen i meddelelse nummer 1188 via svineproduktion.dk.

Valg til Landbrug & Fødevarers sektorbestyrelse for svineproduktion

Sektorbestyrelsen for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion holder torsdag den 9. januar 2020 landsmøde, hvor der til dette møde skal vælges tre medlemmer til bestyrelsen for 2 år.

Er du svineproducent, og har du lyst til at stille op og være en del af sektorbestyrelsen, skal du rette henvendelse til din egen Landøkonomiske forening, der skal indstille dig inden tirsdag den 7. januar. Stemmeberettigede på Landsmødet er repræsentanter for de landøkonomiske foreninger.

Læs også