Svinepest øger afregningen

Den afrikanske svinepest i specielt Kina giver en højere svinenotering. Patriotisk Selskab anbefaler, at merindtjeningen – for de fleste svineproducenters vedkommende – bruges til at afdrage på gælden.

På grund af handelskrigen mellem USA og Kina, og specielt den afrikanske svinepest i Kina og en række asiatiske lande, er der udsigt til en væsentligt øget indtjening for de danske svineproducenter de kommende år. Det viser nye prognoser fra Landbrug & Fødevarer for årene 2019-2021.

- Det er selvfølgelig på en kedelig baggrund, at der nu er kommet bedre forhold for danske svineproducenter, siger seniorkonsulent Tommy Bjerregaard, Patriotisk Selskab, men understreger, at de danske svineproducenter lige nu har alletiders mulighed for at lægge en strategi for, hvad merindtjeningen skal bruges til.

- Og dét skal udnyttes. Vil man bruge merindtjeningen til at udvide produktionen eller afdrage på sin gæld, lyder spørgsmålet fra konsulenten.

Beredt til det værste

Om man bør vælge den ene eller anden strategi, er ikke et simpelt spørgsmål. Men Patriotisk Selskab har dog en generel anbefaling.

- Set ud fra de risici, der altid er i en svineproduktion, bør mange bruge den ekstra indtjening til at afdrage på gæld. Ved at konsolidere sig og derved styrke soliditeten bliver man mindre afhængig af pengeinstitutter, hvilket giver flere muligheder på sigt. Og skulle vi få afrikansk svinepest i Danmark efter 2021, vil man på det tidspunkt, ved at have afdraget ekstra på sin gæld, have et likvidt beredskab til at modstå de økonomiske konsekvenser, siger Tommy Bjerregaard.

Han udelukker dog ikke, at det for nogen måske kan være den rette løsning at bruge merindtjeningen på at udvide.

- Hvis man har en strategi om at vækste, har man nu en god mulighed for at gøre det med en stor grad af selvfinansiering fra den forventede øgede indtjening. Det er selvfølgelig en chance at tage. Der er jo altid en risiko forbundet med at investere, og man bør have for øje, at der er en ekstra trussel derude i form af den afrikansk svinepest, som kan risikere at ramme Danmark. På den anden side kan man også »risikere« at opnå en gevinst ved at udvide, konstaterer Tommy Bjerregaard.

Bliver prognoserne til virkelighed?

Hos Patriotisk Selskab har man regnet på, hvad den øgede indtjening konkret vil betyde for økonomien hos svineproducenterne.

Med udgangspunkt i en full-line bedrift med 1.000 søer betyder den forventede højere notering et ordentligt hop i nettoudbyttet fra de tidligere år til 8.230.000 kroner i 2019, og endnu højere til 10.327.000 kroner i 2020. Til gengæld påregner Tommy Bjerregaard, at nettoudbyttet i 2021 vil gå lidt ned igen til 5.625.000 kroner.

Konsulenten fra Patriotisk Selskab understreger dog, at man skal huske, at der er tale om prognoser.

- Jo længere ud i fremtiden vi kommer, jo mere usikkert er det. Nettoudbyttet er baseret på en unaturligt høj svinenotering, der kan ændre sig fra det ene øjeblik til det andet. Virkelighed kan afvige fra prognoserne, både til den positive og negative side.

 

Læs også