bannerPos

Svineproducenter: Bak Danish Crown op

Formanden for Landsforeningen af Danske Svineproducenter, Kim Heiselberg, opfordrer alle svineproducenter til »i videst muligt omfang at støtte op om vores slagteri for at få fyldt slagtelinjerne ud«.

Redaktionen

29-06-2019 14:43

Formanden for Landsforeningen af Danske Svineproducenter, Kim Heiselberg, siger i en kommentar:

- Når det går Danish Crown godt, går det alle danske svineproducenter godt, og derfor er er det en meget beklagelig og bekymrende udvikling, vi ser i vores store andelsslagteri.

- Som vi har forklaret flere gange, så skyldes det hele, at Danish Crown nu i flere år ikke har formået at betale en pris for grisene, der kan konkurrere med den pris, man kan få for grisene lige syd for den danske grænse.

- Og blot fordi Danish Crown har hævet prisen den seneste tid, så skaffer det ingen grise »over night«. Grisene er for længst kørt syd på, fordi Danish Crown i alt for lang tid ikke har kunnet tilbyde de danske slagtesvineproducenter en konkurrencedygtig pris.

Støt op

Kim Heiselberg understreger, at de danske svineproducenter har en fælles sag med de danske slagterimedarbejdere om at få Danish Crowns ledelse til at gå i maskinrummet for at få supertankeren til at flyde bedre, idet vil være gavn for alle, der dagligt kæmper for at få lov til at leve af den danske gris.

- Derfor opfordrer vi også alle svineproducenter til i videst muligt omfang at støtte op om vores slagteri for at få fyldt slagtelinjerne ud. Det er ikke blot til gavn for slagteriet, men i sidste ende til gavn for både svineproducenter og slagteriarbejdere, siger Kim Heiselberg.

mip

Læserbrev: Klima er noget helt andet

Dette er et læserbrev, som vi hos Effektivt Landbrug har valgt at bringe i vores medier.

L&F: Udfordringen bliver kun større

Erhvervspolitisk chef for L&F, Morten Holm Østergaard, mener, at vi skal forberede os på at kæmpe endnu hårdere for arbejdskraften fremover, men at samfundet og regeringen også har et stort ansvar i kampen.

Centrovice-underviser: Landmænd har selv et ansvar

Landmænd kan sagtens gøre mere selv for at få den udenlandske arbejdskraft til at blive, mener ophavskvinde til danskkursus.

Danskkursus motiverer udenlandsk arbejdskraft til at blive i landet

Udenlandsk arbejdskraft er ofte svaret på landbrugets mangel på hænder, men kampen om dem vokser. Derfor tøvede driftsleder Lars Mortensen ikke, da to rumænere på kvæggården i Grindsted spurgte, om de måtte komme på danskkursus. Nu er deres motivation for at blive steget.

Forsøgsstald skal sikre ny viden

Vestjyllands Andel har blandt andet ambitioner om at levere fremtidens svinefoder. Dét svinefoder bliver minutiøst testet og analyseret i en forsøgsstald i Lemvig-området.

Enkornssåning betaler sig kun i teorien

Nu er det teknisk muligt at enkorns-så i praksis. VKST har gennemført en forsøgsserie for at be- eller afkræfte, om der kan opnås økonomiske fordele. Og konklusionen er klar: Der er ingen sparet udsæd, ej heller hævet udbytte.

Berørte landmænd stævner nu staten

Onsdag vil der dumpe en stævning ind ad døren hos Miljø- og Fødevareministeriet. Den nystiftede forening, Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse, mener nemlig, at staten har givet kommunerne alt for vide beføjelser til at lave rådighedsindskrænkelser i forhold til grundvandsbeskyttelse overfor landmænd. Ifølge advokat i sagen, Hans Sønderby, bliver det hele endnu mere absurd, da han mener, at landmændenes sprøjtemidler reelt set ikke udgør et problem i dag.

Økolog: Vi kan desværre ikke bare droppe den konventionelle gylle fra i morgen

Bestyrelsesmedlem i Økologisk Landsforening Mads Helms mener, at økologerne er fint på vej til uafhængighed fra at bruge gødning fra konventionel husdyrproduktion. Men det vil tage væsentligt længere tid end forhåbningerne i 2008, hvor man troede det kunne ske i 2022.

God kvalitet i vinterbyggen

Vinterbyggen er af god kvalitet hos svineproducent Svend Gammelgård, der i sidste uge fik høstet sine 61 hektar med afgrøden nær gården ved Haderslev.
Side 1 af 1584 (31677 artikler)Prev1234567158215831584Next