Svineproducenter: Bak Danish Crown op

Formanden for Landsforeningen af Danske Svineproducenter, Kim Heiselberg, siger i en kommentar:

- Når det går Danish Crown godt, går det alle danske svineproducenter godt, og derfor er er det en meget beklagelig og bekymrende udvikling, vi ser i vores store andelsslagteri.

- Som vi har forklaret flere gange, så skyldes det hele, at Danish Crown nu i flere år ikke har formået at betale en pris for grisene, der kan konkurrere med den pris, man kan få for grisene lige syd for den danske grænse.

- Og blot fordi Danish Crown har hævet prisen den seneste tid, så skaffer det ingen grise »over night«. Grisene er for længst kørt syd på, fordi Danish Crown i alt for lang tid ikke har kunnet tilbyde de danske slagtesvineproducenter en konkurrencedygtig pris.

Støt op

Kim Heiselberg understreger, at de danske svineproducenter har en fælles sag med de danske slagterimedarbejdere om at få Danish Crowns ledelse til at gå i maskinrummet for at få supertankeren til at flyde bedre, idet vil være gavn for alle, der dagligt kæmper for at få lov til at leve af den danske gris.

- Derfor opfordrer vi også alle svineproducenter til i videst muligt omfang at støtte op om vores slagteri for at få fyldt slagtelinjerne ud. Det er ikke blot til gavn for slagteriet, men i sidste ende til gavn for både svineproducenter og slagteriarbejdere, siger Kim Heiselberg.

mip

Læs også