Antibiotikasalget til husdyr falder fortsat

Salg af antibiotika til husdyr i Europa er i perioden 2011-2017 faldet med 32,5 procent. Danmark udmærker sig ved at have en stor svineproduktion og samtidig opnå et lavt samlet salg af antibiotika og et særdeles lavt salg af kritisk vigtige antibiotika til husdyr.

Tallene for salg af antibiotika og husdyrproduktion indsamles og opgøres årligt af det europæiske medicinalagentur EMA. Det er nu niende gang, at ESVAC (The European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption) rapporten er udsendt. Rapporten omfatter 31 lande (30 EU/EEA-lande og Schweitz).

Ifølge dyrlæge og specialkonsulent Nicolai Weber, Seges Svineproduktion, har salg af antibiotika til husdyr i Danmark igennem hele perioden 2010 til 2017 ligget i den lave ende sammenlignet med andre europæiske lande.

- Danmark har i særdeleshed haft et meget lavt forbrug af de nævnte kritisk vigtige antibiotika, meddeler han i notat nummer 1926, der netop er offentliggjort.

Et fald på 32,5 %

Der er rapporteret antibiotikasalg fra 30 lande i 2016 og 2017. Målt i mg antibiotika solgt pr. kilo produceret svin beregnet som population correction unit (PCU) var der i 2017 et fald i salget (0,2 % - 36,5 %) i 18 af landene, mens der var en stigning i salget (1,5 % - 47,9 %) i 12 lande. (PCU er en standardiseret enhed, som svarer til at opgøre de forskellige populationer af husdyr i biomasse, red.)

- I 2017 producerede vi i Danmark 3,9 % af husdyrproduktionen i de 31 europæiske lande målt i PCU (population correction unit), og vi brugte 1,4 % af den samlede mængde antibiotika målt i kg aktivt stof, lyder det fra Nicolai Rosager.

I perioden 2011 til 2017 er forbruget, målt i mg antibiotika solgt pr. PCU i de 25 europæiske lande, som har indrapporteret data i hele den 6-årige periode, faldet med 32,5 %.

I samme periode er salget af flouroquinoloner er faldet med 10,3 procent, salget af 3. & 4. generations cefalosporiner er faldet med 20,9 procent, og salget af polymyxiner (Colistin) er faldet med 66,4 procent.

Læs hele notat nummer 1926 via svineproduktion.dk.

Læs også