Flere kan være med i koncept for slagtesvin

Produktionskoncept Slagtesvin har sparet de deltagende svineproducenter for i alt 11.5 millioner kroner de seneste år. Danish Crown og lokale svinerådgivninger overtager nu salget.

25 kroner. Det er den gennemsnitlige besparelse pr. slagtesvin, som deltagere i Produktionskoncept Slagtesvin har opnået.

Med erfaring om rådgivning og fokus på systematik i pasningen har Produktionskoncept Slagtesvin udviklet et forløb, der er med til at hæve rentabiliteten for de danske slagtesvineproducenter. Og det er lykkedes for størstedelen af deltagerne.

- 450.000 grise har, så at sige, været igennem konceptet, og de 25 kroner ekstra i dækningsbidrag pr. gris vidner om, at deltagerne har taget nye rutiner til sig og optimeret på eksisterende, siger Joachim Glerup Andersen, seniorkonsulent i Seges Svineproduktion og projektleder på Produktionskoncept Slagtesvin.

Tager over

Indtil nu har ansvaret for udvikling af produktionskonceptet ligget i Seges Svineproduktion. Men det er nu så velfungerende, at det i løbet af 2020 skal stå på egne ben og ikke kræver yderligere udvikling. Derfor bliver salg, opstart og drift af konceptet fremover varetaget af de enkelte lokale rådgivninger og af Danish Crown.

- Målet med Produktionskoncept Slagtesvin har netop været at lave et koncept med så skarpe krav, tiltag og en dokumenteret bundlinje-effekt, så det kan implementeres som et rådgivningsprodukt i endnu flere besætninger, siger Joachim Glerup Andersen.

Det er dog ikke nyt for hverken de lokale rådgivere eller Danish Crown at være en del af Produktionskoncept Slagtesvin.

- Konceptet er udviklet i tæt samarbejde med både de lokale og Danish Crowns slagtesvinerådgivere, som også har fulgt deltagernes opstart og udvikling løbende og meget andet, siger han.

En succes

Med overdragelsen af det egentlige ansvar vil der også være mulighed for, at flere end de nuværende 25 besætninger kan komme med. Og håbet fra Joachim Glerup Andersens side er, at 25 procent af de danske slagtesvineproducenter kommer med.

- For nogle af deltagerne har der været bump på vejen. For eksempel udbrud af PRRS, eller fordi de ikke er kommet godt fra start af den ene eller anden grund. Men grundlæggende har der været stor succes for deltagerne. Så for danske slagtesvineproducenters skyld håber jeg, at flere vælger at komme med, når nu det er en mulighed, slutter han.

Læs meget mere om konceptet og om tilmelding via svineproduktion.dk.

cab

Læs også