bannerPos

Nyt koncept sætter fokus på smågrisene

21-03-2020 11:10

EliteSmågrise er et nyt koncept, som SvineRådgivningen har sat i værk. Konceptet sætter ekstra fokus på smågrisene og ikke mindst de første 14 dage efter indsættelse i smågrisestalden.

Deltagere i konceptet vil blandt andet få en toptrimmet produktion med tjek af arbejdsrutiner. Fokus på foderøkonomi øges og fører dermed til bedre bundlinje. Der vil være staldskole sammen med andre der har samme fokus. Der udarbejdes en investeringsplan, ligesom deltagere vil få unikke referenceværdier, herunder vejeholdstilvækst de første to uger og benchmarking i forhold til andre smågriseproducenter.

I konceptet vil der også være fokus på juni 2022, når der ikke mere må bruges zink, og herunder fokus på fravænning uden zink uden at miste produktivitet og uden at øge omkostningerne/medicinforbrug unødigt.

Få mere uddybende information om konceptet hos SvineRådgivningen.

 

SvineRådgivningens forholdsregler

SvineRådgivningen har i forbindelse med corona-situationen meddelt følgende på deres hjemmeside og på Facebook:

»I SvineRådgivningen forholder vi os også til myndighedernes bestræbelser for at dæmme op for spredning af Coronavirus. Vi løser stadig løbende opgaver, herunder kundemøder og besætningsbesøg – med udgangspunkt i at vores medarbejdere er instrueret i at udvise påpasselighed og at de og vores kunder overholder retningslinjerne om hygiejne og afstand.

Allerede planlagte besøg genbekræftes forud for besøget. Alle ERFA-møder og staldskolerne i PattegriseLiv 2.0 udskydes til og med 27. marts.

De af vores medarbejdere, der har opgaver, som kan udføres hjemmefra, arbejder hjemmefra – men vi kan alle stadig kontaktes via vores mobiler eller hovednummer 70151200.«

 

Velas: De simple opgaver er også vigtige opgaver

Når der kommer en ny medarbejder (elev) i stalden, mangler den basale viden om grise, staldanlæg og miljø. Ifølge praktikant hos Velas, Artem Oleksandrovych, får eleverne fra start tildelt de lette opgaver, såsom at tømme krybberne, tjekke vand i vandventilerne, give halm, sætte varmekanonen i klima-/slagtesvinestald, klippe navlestrenge, tænde varmelamper i farestalden osv.

- Elever får tit at vide, at disse opgaver ikke er så vigtige, og at man ikke skal vide så meget om grise for at udføre dem, i forhold til andre vigtigere opgaver, påpeger Artem Oleksandrovych i nyhedsbrevet »Trynekontakten«.

Han vurderer, at problemet så er, at eleverne derfor fra starten begynder at betragte den slags opgaver som mindre vigtige end andre opgaver. Det kan føre til, at kvalificerede medarbejdere nedprioriterer den basale viden om grise, stalden og miljø i de daglige rutiner og dermed ikke har fokus på, om udfordringer med for eksempel med halebid, kan bunde i manglende fokus på vandmængden fra vandventilerne.

- Så alle elever/nye medarbejdere skal have en grundig forklaring på, hvorfor den simple opgave er så vigtig, og hvad der sker, hvis man ikke gør opgaven godt nok, eller nedprioriterer den, lyder anbefalingen fra Artem Oleksandrovych.

 

Ø-Vet fortsætter arbejdet i besætningerne

Ø-Vet meddeler i deres seneste nyhedsbrev, at de fortsætter arbejdet som hidtil på trods af corona i Danmark.

- Vi tager vores forholdsregler ved ikke at afholde interne møder og mødes så få mennesker som muligt på kontoret, og derudover følger vi selvfølgelig de offentlige myndigheders generelle anbefalinger.

- Vi er opmærksomme på, hvis nogle af vores dyrlæger skulle blive syge eller på nogen måde udgør en smitterisiko, så bliver de sat i karantæne.

Ø-Vet oplyser endvidere, at Fødevarestyrelsen har meldt ud, at al arbejde med besætningerne skal fortsætte som normalt. Desuden fortsætter Fødevarestyrelsen sit arbejde omkring eksporter med videre.

 

Mykotoksiner i ensilagen kan forårsage dødsfald

Konsulent fra analysefirmaet Alltech anbefaler analyse af græsensilagen for at undgår mykotoksiner i køernes foder.

Glæder sig over stærk dokumentation for potentialet i biogas

Formanden for Biogasbranchen hilser rapporter om potentialet for biogas i Danmark yderst velkomment.

Hveden er godt i gang

KWS og BASF har etableret en demonstrationsmark, hvor strategier for vækstregulering og svampesprøjtning vurderes på tværs af seks forskellige sorter.

Regnvåd februar sænker foderudbyttet

Grundet den store vandmængde i februar er der meget vinterhvede, der er ødelagt. Den kommende omsåning med vårbyg betyder større omkostninger og lavere foderudbytte.

De første køer kommer nu på græs

Selvom kalenderen først lige er rykket frem til april, er de første besætninger så småt ved at gøre klar til at lukke køerne på græs. Vinteren har været mild, hvilket mange stedet har givet et stort græslag. Udfordringen bliver nu at få græsset i bund, så snart markerne kan bære.

Fejlklassificering af vandløb er roden til meget ondt

I det følgende opridses roderiet, set fra læserbrevsskribentens side, omkring kriterierne for at klassificere et vandløb som »kunstigt« eller »stærkt modificeret«, hvilket er forudsætningen for en vedligeholdelse, der sikrer imod oversvømmelser.

Udtagningsmoms – vær opmærksom på nye regler

Hvis man opfører bygninger til brug i sin momspligtige virksomhed, kan man trække moms fra på opførelsesudgifterne. Hvis man senere bruger bygningen til andre formål – for eksempel momsfri udlejning – skal den fratrukne moms betales tilbage lidt efter lidt. Denne regel og flere andre indenfor den såkaldte udtagningsmoms ændres – og det er vigtigt at være opmærksom for ikke at ende med en stor momsregning.

Selen bør indgå i gødningsplanlægningen af græs

Sundheden i besætningen kan øges, og der kan spares på indkøbte mineraler, hvis græsset gødes optimalt med selen.

Tid til etablering af fodergræs

Såningen af vårsæd er så småt kommet i gang, og dermed er det også tid for etablering af nyt fodergræs. En yderst vigtig disciplin, da der er tale om etablering af en afgrøde, der skal høstes på i måske 3-5 år.

Eksportørers advokat: Det bliver dyrt for Fødevarestyrelsen

Intern email til eksportkontrol-dyrlægerne viser, hvor stort et problem, at Fødevarestyrelsen har, mener advokat for eksportørerne, Hans Sønderby.
Side 1 af 1812 (36228 artikler)Prev1234567181018111812Next