Nyt koncept sætter fokus på smågrisene

EliteSmågrise er et nyt koncept, som SvineRådgivningen har sat i værk. Konceptet sætter ekstra fokus på smågrisene og ikke mindst de første 14 dage efter indsættelse i smågrisestalden.

Deltagere i konceptet vil blandt andet få en toptrimmet produktion med tjek af arbejdsrutiner. Fokus på foderøkonomi øges og fører dermed til bedre bundlinje. Der vil være staldskole sammen med andre der har samme fokus. Der udarbejdes en investeringsplan, ligesom deltagere vil få unikke referenceværdier, herunder vejeholdstilvækst de første to uger og benchmarking i forhold til andre smågriseproducenter.

I konceptet vil der også være fokus på juni 2022, når der ikke mere må bruges zink, og herunder fokus på fravænning uden zink uden at miste produktivitet og uden at øge omkostningerne/medicinforbrug unødigt.

Få mere uddybende information om konceptet hos SvineRådgivningen.

 

SvineRådgivningens forholdsregler

SvineRådgivningen har i forbindelse med corona-situationen meddelt følgende på deres hjemmeside og på Facebook:

»I SvineRådgivningen forholder vi os også til myndighedernes bestræbelser for at dæmme op for spredning af Coronavirus. Vi løser stadig løbende opgaver, herunder kundemøder og besætningsbesøg – med udgangspunkt i at vores medarbejdere er instrueret i at udvise påpasselighed og at de og vores kunder overholder retningslinjerne om hygiejne og afstand.

Allerede planlagte besøg genbekræftes forud for besøget. Alle ERFA-møder og staldskolerne i PattegriseLiv 2.0 udskydes til og med 27. marts.

De af vores medarbejdere, der har opgaver, som kan udføres hjemmefra, arbejder hjemmefra – men vi kan alle stadig kontaktes via vores mobiler eller hovednummer 70151200.«

 

Velas: De simple opgaver er også vigtige opgaver

Når der kommer en ny medarbejder (elev) i stalden, mangler den basale viden om grise, staldanlæg og miljø. Ifølge praktikant hos Velas, Artem Oleksandrovych, får eleverne fra start tildelt de lette opgaver, såsom at tømme krybberne, tjekke vand i vandventilerne, give halm, sætte varmekanonen i klima-/slagtesvinestald, klippe navlestrenge, tænde varmelamper i farestalden osv.

- Elever får tit at vide, at disse opgaver ikke er så vigtige, og at man ikke skal vide så meget om grise for at udføre dem, i forhold til andre vigtigere opgaver, påpeger Artem Oleksandrovych i nyhedsbrevet »Trynekontakten«.

Han vurderer, at problemet så er, at eleverne derfor fra starten begynder at betragte den slags opgaver som mindre vigtige end andre opgaver. Det kan føre til, at kvalificerede medarbejdere nedprioriterer den basale viden om grise, stalden og miljø i de daglige rutiner og dermed ikke har fokus på, om udfordringer med for eksempel med halebid, kan bunde i manglende fokus på vandmængden fra vandventilerne.

- Så alle elever/nye medarbejdere skal have en grundig forklaring på, hvorfor den simple opgave er så vigtig, og hvad der sker, hvis man ikke gør opgaven godt nok, eller nedprioriterer den, lyder anbefalingen fra Artem Oleksandrovych.

 

Ø-Vet fortsætter arbejdet i besætningerne

Ø-Vet meddeler i deres seneste nyhedsbrev, at de fortsætter arbejdet som hidtil på trods af corona i Danmark.

- Vi tager vores forholdsregler ved ikke at afholde interne møder og mødes så få mennesker som muligt på kontoret, og derudover følger vi selvfølgelig de offentlige myndigheders generelle anbefalinger.

- Vi er opmærksomme på, hvis nogle af vores dyrlæger skulle blive syge eller på nogen måde udgør en smitterisiko, så bliver de sat i karantæne.

Ø-Vet oplyser endvidere, at Fødevarestyrelsen har meldt ud, at al arbejde med besætningerne skal fortsætte som normalt. Desuden fortsætter Fødevarestyrelsen sit arbejde omkring eksporter med videre.

 

Læs mere om Zinkfri fravænning

Nu er det slut med anvendelse af veterinær zink i svineproduktionen. Klik her og bliv klædt på til den nye hverdag i svinestalden.

Læs mere her

Læs også