Vand i varmen

Temperaturen har efterhånden længe holdt sig på et niveau, hvor vi i meteorologisk forstand nærmer os et par måneder med sommer, og i de seneste dage er temperaturen ikke blevet mindre. Det kræver ekstra væske – også til grisene.

Danish Crown minder om, at grisene også har behov for ekstra væske i denne sommers usædvanligt høje temperaturer. Det gælder ikke mindst i disse dage med hedebølge.

- Under en hedebølge er det ekstra vigtigt at få nok væske, og for eksempel er nogle plejehjem begyndt at servere farverige drinks med parasoller og skåler mange gange om dagen for at få ældre til at drikke tilstrækkeligt i sommervarmen.

- Helt så drastisk behøver du måske ikke gå til værks, men du skal sikre, at dine grise får nok vand, påpeger slagteriet i en meddelelse.

 

Afhentning og udlevering

Også i udlæsningsrum, hvor der kan blive ganske hedt, skal grisene kunne få væske.

- Grisene skal have adgang til vand, mens de venter på at blive hentet, og uanset om det er dag eller nat, når de bliver gjort klar til afhentning, påpeger Danish Crown.

Slagteriet opfordrer samtidig til, at man har en klar aftale med vognmanden om afhentningstidspunktet.

 

Varieret vandbehov

Der er en betydelig variation i vandbehovet hos grise. Både set i relation til hvilken gruppe af dyr der er tale om og faktorer som dyrets vægt, foderets indhold af tørstof, protein og salte. Foderoptagelse (høj foderoptagelse medfører et større behov for vand), mælkeydelse, omgivelsernes temperatur, samt grisens sundhedstilstand.

Ifølge Seges Svineproduktion har søer specielt et stort vandbehov på grund af foster- og mælkeproduktion. Vandbehovet hos diegivende søer varierer i forhold til det antal pattegrise, der er hos soen og deres mælkeforbrug.

Overordnet anbefaler Seges, at man altid sikrer sig, at ventiltype, antal af ventiler, trykforhold m.m. er afstemt efter grisenes vandbehov.

Grisenes behov for vand

Dyregruppe:                                                    Vandbehov l/dag: 

 

Pattegrise (inkl. somælk)                                              1 – 2

Smågrise                                                                       1 – 5

Ungsvin, 15-45 kg                                                         4 – 8

Slagtesvin, 45-100 kg                                                   6 – 10

Drægtige søer                                                               12 – 20

Diegivende søer                                                           25 – 35

Orner                                                                             8 – 10

Kilde: Svineprouktion.dk

Læs også