Hjadstrup breder sig

Til den forestående gødningssæson har Hjadstrup Maskinstation anskaffet en 36 meter Harsø slæbeslangebom. Også en ny stor Bredal spreder til gødning og kalk er på vej til den nordfynske maskinstation.

- Kalk er oplagt til præcisionslandbrug, påpeger Jørgen Jørgensen, der i 25 år har tilbudt kunderne gradueret tildeling og siden 1985 haft kalklager for FAF/DLG. Til sommer får denne Bredal-spreder en afløser, en model K165 med to aksler. På værkstedet hos Hjadstrup Maskinstation er Leif Jørgensen i gang med en totalrenovering af Thyregod T7 roeoptager, som er indkøbt fra Lolland, og forventes til efteråret at skulle tage omkring 80 hektar nordfynske sukkerroer op.

I takt med strukturudviklingen bliver maskinerne større og større. Flere og flere landbrug har anskaffet sig 36 meters sprøjter, og dermed også samme større afstand imellem køresporene på markerne.

Maskinstationerne skal kunne matche de større bredder hos kunderne, og derfor har Hjadstrup Maskinstation til den forestående sæson investeret i en 36 meter Harsø bom, som er monteret på en af maskinstationens Samson PG 25 gyllevogne.

Via computeren i traktorkabinen kan bommen med fire fordelere dog automatisk ændre spredebredden til både 24, 28, 30 eller de 36 meter.

Følger terrænet

- Som maskinstation er det naturligvis en fordel hurtigt at kunne ændre arbejdsbredde, alt efter behovet hos den enkelte kunde, siger medindehaver Leif Jørgensen, og nævner, at bommen automatisk også følger terrænet, så der oprigtigt er tale om en slæbebom, og ikke en svævebom.

Han forklarer videre, at bommen altid er fyldt med gylle, således al jorden tildeles ens gylle, også ved opstart efter påfyldningen af gyllevognen.

Også ved kiler er der mulighed for sektionsvis nedlukning, så der hverken under- eller overgødskes.

Ekstra fokus på gylle

- Af hensyn til afgrøden er det naturligvis afgørende med en perfekt tildeling af næringsstofferne, men også i forhold til de høje priser på handelsgødning er der blevet både ekstra fokus og rift om gyllen, tilføjer Ulrik Maegaard Nielsen, der ligeledes er medejer af Hjadstrup Maskinstation.

Han fortæller, at mindst to tredjedele af gyllen, som udbringes, nu er afgasset materiale fra Nature Energy-anlægget ved Bogense og de to lokale, privatejede biogasanlæg.

- Foruden en god udnyttelsesgrad af kvælstoffet er mindre lugtgener også en sidegevinst, ikke mindst for naboerne.

Midt i marts

Udover PG 25’eren med den nye 36 meter bom råder den nordfynske maskinstation også over en PG 20 (20 tons indhold, red.) med 24 meter bom, samt en selvkørende Vredo med syv meter gyllenedfælder. Den har den såkaldte dogwalk, så for- og baghjul ikke kører i samme spor. Til fyldning af Vredo-køretøjet anvendes en Samson PG 25 vogn uden bom, men med en stor fyldekasse bagpå.

- Vi har indtil videre kun kørt gylle en halv dags tid den 1. februar, og i morgen skal jeg så ud med nedfælderen for første gang. Ellers starter sæsonen først for alvor i løbet af marts, når vejret tillader det, lyder det fra Jørgen Jørgensen, som tilbage i 1966 etablerede maskinstationen i Hjadstrup ved Otterup sammen med sin bror, Willy Jørgensen, der som bogholder også stadig er aktiv i virksomheden.

- På egnen har vi ikke meget græs. Derfor har vi ikke, som jyske kolleger, særligt meget arbejde med nedfældning efter ensilering. Ligeledes bevirker tilførslen af dybstrøelse i biogasanlæggene, at vi heller ikke har så meget møg at sprede som tidligere. Men vi må som maskinstation som altid være indstillet på at tilpasse os, siger den tidligere mangeårige formand for de fynske maskinstationer.

Ny kalkspreder

For 25 år siden var Hjadstrup Maskinstation blandt de første til at tilbyde gradueret tildeling af kalk. Dengang var det med LH Agro-udstyr, dog uden det for alvor vandt gehør hos rådgivere og dermed kunderne.

- I præcisionslandbrug er positionsbestemt tildeling af kalk helt oplagt. Et lavt reaktionstal i jorden bevirker en dårligere udnyttelse af gødningen, og er kalkindholdet for højt bliver der manganmangel til afgrøderne, påpeger Jørgen Jørgensen.

Derfor glæder han sig til, sammen med sine to yngre partnere, til sommer at få leveret en ny Bredal K165 gødnings- og kalkspreder, som henholdsvis spreder gødning i 36 meters bredde og 12-16 meter i kalk.

- Den vil kunne graduere efter tildelingskort, og dermed opnå en optimal tildeling alt efter behovet i de enkelte områder i marken, pointerer Leif Jørgensen.

Den nye Bredal-spreder er to-akslet og vil kunne medbringe 20 tons gødning eller kalk. Den har to spredetallerkener, og har både kantspredningsudstyr og foragerteknik.

Renæssance for roeoptager

I 2008 tog Hjadstrup Maskinstation de sidste ti hektar sukkerroer op for en lokal kunde.

Få år forinden var den lukrative afgrøde forsvunden fra den fynske muld med nedlæggelsen af Assens Sukkerfabrik. Enkelte avlere er dog fortsat som leverandører til fabrikkerne på Lolland-Falster, men deres optagere er nu udtjente.

- Derfor forventer vi at skulle tage 80 hektar op til efteråret, og måske kommer der flere roer til med tiden, med den større fokus på foderroer de seneste år, fortæller Leif Jørgensen, som i maskinstationens værksted har påtaget sig opgaven at gennemrenovere en indkøbt Thyregod T7 roeoptagere.

I de seneste otte år har den taget omkring 900 hektar sukkerroer op på Lolland.

Læs også