Lige til yveret

Den teknologiske udvikling indenfor malkerobotter har været stor. Det kan Klaus Hansen skrive under på.

De har fået gode tilbagemeldinger fra kunderne hos DeLaval omkring VMS V300 og V310-malkerobotterne, fortæller produktchef Anders Brændstrup. Foto: Henning K. Andersen En af fordelene ved V300 robotten fra DeLaval er, at den spotter yveret direkte på koen, og det er med til at give flere succesfulde malkninger. Foto: Henning K. Andersen

I august 2021 sendte mælkeproducent Klaus Hansen sine veltjente malkerobotter på pension efter 15 års tro tjeneste på Stiesgaard i landsbyen Sigersted uden for Ringsted, som han har haft siden 1984.

Men alligevel er der robotaktivitet blandt de cirka 165 køer. De gamle robotter er blevet skiftet ud med to nye fra DeLaval, og det kan godt mærkes i det daglige arbejdsliv, fortæller landmanden, som er godt tilfreds med afløserne.

- Vi var egentlig godt tilfreds med de gamle, men vi kan se, at der er sket en enorm teknologisk udvikling fra de gamle robotter til de nye, siger Klaus Hansen til LandbrugØst.

Det kan især ses på den praktiske malkning af køerne, forklarer han.

- Den største fordel er den måde, robotarmen søger mod yveret på. Det er helt anderledes. Den har ikke nogen historiske data, hvor den skal stå og søge, der hvor den tror at yver og patter er. Nu går den ind og spotter direkte på det, der er, fortæller han.

Individuelle behov

Systemet, der er blevet sat op på Klaus Hansens gård, hedder DeLaval VMS V300, og et af kendetegnene ved det er, at hver enkelt ko, ifølge producenten, kan malkes efter individuelle behov og kapacitet.

- Det gør man ved hjælp af de data, man trækker ud, når køerne kommer ind i malkerobotten. Så bliver de registreret, og der bliver registreret data på ydelse, malketid, og hvor ofte de kommer ind i robotten, fortæller Anders Brandstrup, der er produktchef hos DeLaval.

Systemet har været på markedet siden 2018, og det udmærker sig på andre måder, fortæller produktchefen.

- Det viser blandt andet, hvordan man kan udnytte en eksisterende stald, der er mere end 20 år gammel, og få en effektiv forretning med to malkerobotter, siger Anders Brandstrup og fortsætter:

- Samtidig hører vi fra vores kunder, at de nye systemer (V300 og 310, red.) er mere effektive end de tidligere generationer af malkerobotter, både i forhold til energiforbrug og arbejdsgange, og det, vi kalder påsætning. Den rammer patterne hver gang, den rammer ikke ved siden af. Og det er effektivt. Man kan få flere køer igennem i samme tidsrum.

Komplette malkninger

Klaus Hansen er også yderst tilfreds med effektiviteten.

- Vi har flere malkninger pr. ko, og det i sig selv gør også, at det er med til at trække ydelsen op. Samtidig kan vi også se, at vi har mange flere succesfulde malkninger. Der bliver malket komplet alle sammen, påpeger Klaus Hansen.

Men udviklingen stopper ikke her, afslører Anders Brandstrup.

- I løbet af i år kommer der nogle nye ting med flere målemuligheder, og det har blandt andet noget med udledning af CO2 og metan at gøre.

Læs også