Græsland 22 - fra etablering til bjergning

Omdrejningspunktet er græs, når Græsland 22 afvikles den 8. juni i Frederiks udenfor Viborg.

Græsland afvikles for tredje gang på 50 hektar hos mælkeproducent Lars Kristensen i Frederiks udenfor Viborg. Det er i sidste ende det her, det handler om.

En af de faglige nyheder, når Græsland 22 for tredje gang afvikles på den 50 hektar store græsmark ved mælkeproducent Lars Kristensen i Frederiks udenfor Viborg, er etablering af en græsmark i august.

Det er med den udfordring, at der på danske bedrifter med mere end 170 kg kvælstof pr. hektar kun må pløjes i eksisterende græsmarker fra 1. marts til 1. juni. Altså de såkaldte undtagelsesbrug med over 1,7 dyreenheder pr. hektar.

- Hvis kløvergræsmarken skal etableres i august, skal det altså ske uden nogen form for jordbearbejdning, og vi oplever allerede, at flere og flere arbejder med reduceret jordbearbejdning i forbindelse med etableringen af kløvergræsmarker, så vi synes, at det giver rigtig god mening at stille skrapt på, hvordan det kan gøres, siger Gurli Klitgaard, produktchef hos DLF, som er medarrangør af Græsland 22.

Flere løsninger på samme opgave

En række producenter af jordbearbejdningsredskaber og såmaskiner er blevet inviteret til at løse udfordringen, og otte har taget mod udfordringen. Hver producent har fået én parcel på 12 gange 48 meter, og opgaven lød i august sidste år på såning af græs med kløverudlæg. Den 11. august blev der derfor anlagt otte parceller midt på den 50 hektar store græsmark hos Lars Kristensen, som ejer Elmegården og ligger jord til arrangementet.

Hver parcel blev delt i to – en halvdel, der blev nedvisnet med glyphosat, og en halvdel, hvor kløvergræsset blev afpudset.

Maskin- og redskabsproducenterne har fået frie hænder til at løse opgaven, og resultatet af indsatsen kan ses på Græsland 22, hvor plancher ved hver enkelt parcel går i dybden med resultatet.

79 kørende maskiner

Der ventes 4.000 publikum, som kan se frem til at opleve de mange forskellige maskiner, som anvendes til bjergning af græs – 79 kørende i alt. Og som noget nyt er der denne gang også mulighed for at se kørende gyllemaskiner.

Desuden vil der være en række temaer som vanding, dræning og den intelligente græsmark.

Tidspunktet for arrangementet er klokken 9-21, og dagen deles op i to. Om formiddagen vil det være skårlæggere, river, vendere, finsnittere, pressere og wrappere med mere, der vil køre. Og om eftermiddagen kan der opleves skårlæggere, river, vendere, finsnittere og gylleudbringning.

Arrangørerne af Græsland 22 er Danske Maskinstationer & Entreprenører, DLF, Elmegården i Frederiks samt Maskinbladet.

Læs også