Maskinstation på Langeland: Kloakservice er blevet fundamentet

Erik Voigt Pedersen driver fra sit fødehjem Langelands Kloakservice. Men i maskinhuset er der både mejetærsker og pressere - og i sidebygning konens malerforretning.

Da langelænderen Erik Voigt Pedersen i 1989 var færdig på Dalum Landbrugsskole, var det hans drøm at skulle udføre maskinstationsarbejde. Drømmen gik hurtigt i opfyldelse, da han fik mulighed for at købe Nordlangelands Maskinstation i Dageløkke.

Da faderen døde, rykkede maskinstationen i 2000 hjem til Klavsebølle, hvor Hans Voigt Pedersen gennem mange år havde drevet frugt- og bærplantage.

- Jeg droppede nu hurtigt plantagen, og i takt med strukturudviklingen i det lokale landbrug måtte jeg se mig om efter nye opgaver. Derfor slog jeg til, da naboen ville sælge Langelands Kloakservice.

Ny lastbil

Fra sit kontor i en lav bindingsværksbygning ved siden af det gennemrestaurerede, flotte stuehus, store maskinhuse, og hvor en flok hereforddyr græsser i det smukke sommervejr, beretter Erik Voigt Pedersen om en helt anderledes virksomhed, end da han indledte sin maskinstationskarriere.

Alene navneskiftet fra Langelands Maskinstation for nogle år siden til Langelands Kloakservice indikerer, hvor omdrejningspunktet ligger i dag.

Men også en funklede ny lastvogn med spuler- og sugeudstyr ved siden af en ældre model mellem de to store maskinhuse vidner om et højt aktivitetsniveau indenfor kloakarbejde.

 

Kloakarbejde tog fart

Entreprenørarbejdet, der i dag er hovedbeskæftigelsen for de fire ansatte, ejeren og kontordamen, startede med nedgravning af el-kabler og andre mindre opgaver, sideløbende med landbrugsopgaverne.

- Men da vi købte Langelands Kloakservice for 15 år siden, tog kloakarbejdet fart, fortæller Erik Voigt Pedersen videre.

- Vi løser alle opgaver for kunder over hele Langeland, men kommer også til Svendborg, siger han og viser maskinparken af minigravere og gravemaskiner fra 700 kg til otte tons, traktorer, servicebiler med TV-inspektion og udstyr til eksempel strømpefodring af kloakker.

Opgaverne spænder fra faste opgaver hos virksomheder som Ø-Pølser og Langelands Forsyning med videre til private boliger med tømning af septiktanke eller reparation af kloakker. Men også gravning af grunde samt drænopgaver klarer Langelands Kloakservice.

Høstarbejde

En mejetærsker, to pressere og andre redskaber i maskinhuset afslører dog, at landbrugsarbejdet ikke helt er lagt på hylden.

- Mejetærskeren har jeg sammen med en lokal landmand, og med presserne oparbejder vi halm til både lokale varmeværker, Fynsværket og til eksport til Holland, nævner den langelandske maskinstationsmand, der via tilkøb selv driver 140 hektar jord, som i sagens natur også skal passes.

- Vi høster stadig for et par enkelte kunder, og var blandt andet som første sted på Tåsinge i år.

10 malere

I en sidebygning på ejendommen vidner et blik ind gennem porten om en helt anden aktivitet. Således er rummet spækket med malerudstyr og maling på alle hylder.

- Det er konens, siger Erik Voigt Pedersen og forklarer videre, at hun driver malerforretningen »Maleren« med 10 ansatte bygningsmalere - alle kvindelige.

- Det har virkelig udviklet sig. Chanett og hendes folk arbejder både for virksomheder og private, og kommer vidt omkring. Ikke mindst er der lige nu travlt med sprøjtespartling af nye huse, men også opgaver som eksempelvis renoveringen af riddersalen på Skrøbelev Gods har de stået for.

Samarbejder

I flere tilfælde er det sket i samarbejde med kloakfolkene, ligesom malerne ikke er blege for at træde til, hvis der er opgaver, hvor de kan hjælpe i kloakafdelingen eller måske med at køre halm, påpeger Erik Voigt Pedersen.

I det hele taget glæder han sig over denne vilje til samarbejde både internt og med andre langelandske virksomheder.

- Det er vi gode til herovre, for at kunne løse de lokale opgaver, siger han og fremhæver blandt andet aktuelle nedrivninger af fem huse.

Eget slagteri

Ved indkørslen til Langelands Kloakservice går en flok hereforddyr. Aktuelt otte køer, en tyr og deres opdræt. Og rent faktisk slagtes dyrene på stedet, og kødet sælges som udskæringer til venner og bekendte.

- Vi har fået indrettet eget slagteri, hvor en kammerat og jeg står for slagtningen, fortæller Erik Voigt Pedersen om sin hobby.

Langelands Kloakservice

Historik

● Stammer tilbage fra 1982 som Nordlangelands Maskinstation i Dageløkke, som Erik Voigt Pedersen køber i 1989. Langelands Maskinstation flyttes i 2000 til fødehjemmet i Klavsebølle ved Tranekær. I 2007 købes nabovirksomheden, Langelands Kloakservice. Det er i dag virksomhedens navn og hovedbeskæftigelse med i alt seks ansatte.

Aktiviteter

● Kloakarbejde og -service (aut. kloakmester), slamsugning/spuler, dræn

● Entreprenørarbejde, jord og beton, vognmandskørsel, containerudlejning

● Landbrugsarbejde (høst og halmpresning, samt egen landbrugsbedrift på 140 ha)

● »Maleren« ved Chanett Petersen (10 ansatte bygningsmalere) - under samme CVR-nummer

Læs også