Hestebønner har potentiale som fremtidens proteinkilde

Svinerådgiver peger på hestebønner som en vigtig proteinkilde til fremtidens foderblandinger.

Hestebønner har et stort potentiale for at blive en vigtig danskproduceret proteinkilde i foder til grise.

Ifølge svinerådgiver Jonas From Katholm fra SvineRådgivningen er hestebønner en interessant proteinkilde til fremtidens foderblandinger. I nyhedsbrevet SvineNyt fra januar sætter han fokus på den klimavenlige afgrøde.

Mindre afhængig af soja

Jonas From Katholm peger på hestebønner som en vigtig proteinkilde til fremtidens foderblandinger, da sojaskrå fortsat har en høj pris, men samtidig kommer hestebønner også med et lavere klimaaftryk. Desuden vil en øget selvforsyning af proteinafgrøder gøre den enkelte griseproducent mindre afhængig af sojaprotein og dermed mindre sårbar i forhold til prisudsving.

- Produktiviteten har i de seneste forsøg med hestebønner til smågrise vist et positivt resultat, hvor iblanding af 25 procent hestebønner i perioden fra 9-30 kg gav en forbedret tilvækst og fodereffektivitet, mens antallet af diarrebehandlinger faldt signifikant. Ligeledes findes der forsøg, der viser, at produktiviteten kan opretholdes hos søer og slagtegrise med en iblanding på op imod 20 procent hestebønner.

Klimavenlig afgrøde

Eftersom hestebønner er en afgrøde, vi kan dyrke på dansk jord, kan vi, ifølge svinerådgiveren, reducere mængden af importeret sojaskrå, som har en direkte effekt på klimaaftrykket.

- Derfor er hestebønner, sammen med andre danske proteinkilder, interessante i forbindelse med den stigende interesse for klimaet og for, hvordan landbruget kan bidrage til at nedbringe udledningen af klimagasser, påpeger Jonas From Katholm.

I SvineNyt oplyser rådgiveren endvidere, at eftersom der allerede forelægger klimaaftryk for langt de fleste råvarer, er muligheden for at foderoptimere efter det, så man kan arbejde med at reducere klimaaftrykket på sit foder og derved sin bedrift.

Læs også