Mægler: God efterspørgsel efter især jord

Især mælkeproducenterne og planteavlere efterspørger mere jord i et ejendomsmarked, der udvikler sig positivt, vurderer østjysk ejendomsmægler. Førstegangskøberne har dog trukket følehornene lidt til sig, bemærker han.

- Ejendomsmarkedet kører rigtig positivt, og der er især stor interesse efter jord, lyder skudsmålet fra den østjyske ejendomsmægler Gustav Winther, der er indehaver af Nybolig Landbrug Gustav Winther A/S.

Han fastslår, at jordprisniveauet udvikler sig stabilt, og at den seneste tids gode økonomi i mælkeproduktionen og planteavlen manifesterer sig i øget jordkøb i disse sektorer.

- Der er god aktivitet omkring mælkeproduktionsejendomme, og udviklingen er særligt markant i de egne, hvor der er store ejendomme. Mange af mælkeproducenterne har økonomisk luft til at købe jord op, og det udnytter især store bedrifter, som i kraft af deres størrelse tjener relativt mange penge, når mælkepriserne er høje, siger Gustav Winther.

Med til at skubbe på udviklingen er, at især mælkeproducenterne nok har haft et opsparet behov for at købe jord, vurderer han.

- De har ikke købt lige så meget op de senere år som de andre driftsgrene. Så derfor tror jeg, at de har et ønske om at komme på markedet nu.

Planteavlere er godt med

Gustav Winther bemærker, at også planteavlerne er ganske godt med i markedet, mens han også ser svineproducenter købe op i mindre omfang.

Endelig ser han flere investorer, der ønsker at købe ejendomme – herunder gårde med animalsk produktion, hvor en ung mand/kvinde står i spidsen for bedriften.

- Det er en type generationsskifte, som vi nok vil se mere af fremover. Det er dog for tidligt at sige, hvordan de stigende renter påvirker investorernes interesse for at gå i markedet. Indtil videre har vi ikke set nogen effekt, siger Gustav Winther.

- Det er dog for tidligt at sige, hvordan de stigende renter påvirker investorernes interesse for at gå i markedet

Gustav Winther, ejendomsmægler, Nybolig Landbrug

Derimod har den stigende rente i kombination med stigende størrelse på bedrifterne medført færre førstegangskøbere på det seneste, vurderer han.

- Der er usikkerhed om, hvad der bliver den nye normalrente samtidig med, at man er bevidst om, at renten nok ikke lander omkring nul ligesom førhen. Det betyder, at der for nogle købere er kommet en længere indflyvning på projekterne, siger Gustav Winther.

Desuden er der stor usikkerhed om, hvor høj en CO2-afgift, der er på vej.

- Det påvirker især efterspørgslen fra førstegangskøberne. Der er selvfølgelig ikke nogen, der har lyst til at gå ind i noget, der ikke bliver fornuftigt forrentet, lyder det fra ejendomsmægleren.

Flere veje at gå

Han oplever også, at de potentielle ejendomskøbere har stort fokus på, om den drift, der er på ejendommen i dag, harmonerer med deres ønsker til fremtidig drift.

For eksempel har købere af mælkeproduktionsejendomme typisk fokus på 2034-kravene til indretning af stalden, fordi kravene kan være så indgribende, at det kan få stor betydning for rentabiliteten af købet, bemærker han.

Det er dog ikke usædvanligt med usikkerhed i landbruget. Så hvis man synes, at landmandslivet er spændende, opfordrer Gustav Winther til at holde fanen højt og undersøge markedet.

- Man skal ikke holde sig tilbage, selvom der er isbjerge i søen, for dem har der altid været. Og så skal man være åben for, at der ikke kun er én vej til at finde en løsning, men flere veje. Jeg tror, at alle veje er gode, men de har selvfølgelig hver deres kvaliteter, lyder det fra ejendomsmægleren.

Læs også