Brug nøgletallene til at forbedre driften: - De er alfa og omega

Ved at sætte sig konkrete mål for, hvilke nøgletal man vil fokusere på – og hvad de skal ligge på – kan man i samspil med en strategi opnå bedre resultater på sin bedrift, fastslår finans- og formuespecialist i Velas.

- Nøgletal er i virkeligheden alfa og omega for de vilkår, man får ude i verden, siger Martin Schubert, finans- og formuespecialist i Velas.

Ifølge ham kan rigtig mange få meget ud af at arbejde mere aktivt med nøgletal.

- Nøgletal kan fungere som en slags rettesnor, som man i samspil med sin strategi kan bruge til at arbejde hen mod noget konkret – nogle bestemte mål. Ved at få nedfældet sin strategi og konkrete mål for ens nøgletal, øger man sandsynligheden for, at man faktisk også opnår dem, fordi man hele tiden ved, hvad man arbejder hen mod, siger han.

Men hvilke nøgletal skal man så kigge?

Martin Schubert fremhæver, at det kan være, at man vil arbejde på at reducere gældsandelen på sin bedrift. Det kan også være, at man ønsker at have fokus på bedriftens soliditet, som er meget vigtig i forhold til ens finansieringskilder. Måske vil man have fokus på sammensætningen af gælden, så man eksempelvis får bankgæld omlagt til billigere realkreditgæld.

- Det er ikke ting, som man kan ændre på hen over natten, og det er også derfor, at det giver god mening at få skrevet de konkrete mål for nøgletallene, som man gerne vil opnå, ind i en strategi, siger Martin Schubert.

- Sætter man sig et konkret mål om, at man gerne vil opnå en soliditet på 30, skal man have lagt en strategi for, hvordan man når det mål – altså hvordan man enten får mindre gæld, eller man får flere værdier, siger han.

Der kan være et hav af forskellige metoder til at forbedre sine nøgletal, og her vælger det om at opsøge rådgivning og udvælge den metode, der giver bedst mening for ens situation og bedrift.

- Vil man have mindre gæld, og har man en maskinpark, som er meget opdateret, kan det være, at man skal frasælge nogle maskiner, mens man kan få en fornuftig pris for dem og så på den måde optimere sin bedrift, eksemplificerer Martin Schubert.

Hvad er du god til?

Nøgletal kan ifølge Martin Schubert især bruges til, at man bliver klogere på, hvad man er god til – og at lægge strategi ud fra det.

- Har man eksempelvis både kvæg og grise, og man konstaterer, at man ikke tjener penge på grisene, kan det være, at man skal fokusere på det, som man faktisk er god til – i det her tilfælde kvæg, siger han.

Ved at forholde sig til sine nøgletal, viser man over for sin bank og sit pengeinstitut, at man tager stilling til sin egen indsats og sin egen strategi.

Samtidig står man ifølge finans- og formuespecialisten med brug af nøgletal også stærkere, når man den ene gang om året skal genforhandle, hvis man meget tydeligt kan dokumentere, at man har flyttet sin bedrift, fordi man har forbedret nøgletallene.

- Hvis man skal kunne udvikle sin bedrift og udnytte dens potentiale, kræver det også, at man har stærke nøgletal og leverer på sin strategi, således man har råd til at gå ud og låne pengene til at opkøbe en stor nabogård, eller hvad det nu måtte være, siger Martin Schubert.

Sammenlign dig med andre

Vil man gerne forbedre sine nøgletal, kan det også være en fordel at sammenligne sig med nøgletal fra andre tilsvarende bedrifter.

- Det kan være et udmærket afsæt til at få sat konkrete mål for ens egne nøgletal. For nogen kan det være nok at kigge på en god gennemsnitsbedrift og se på, om man selv ligger over eller under den. For andre vil det give mere mening at kigge på de bedrifter, som er »best in class« og så forsøge at arbejde sig derop. Jeg tror, at vi alle sammen kan lære noget af at kigge hos naboen en gang imellem, siger Martin Schubert.

Afslutningsvis understreger han, at vil man lykkes med at bruge nøgletal til at få en bedre drift, gælder det om at være stærk og tro mod sin strategi og at bruge nøgletallene som et aktivt styringsredskab.

- Jeg skal ikke fortælle folk, hvor ofte de skal kigge på tallene, men jeg tænker i hvert fald, at det vil give mening i forbindelse med budgetopfølgningen, siger han.

Læs også