Roser politisk aftale om energiparker

Landdistrikternes Fællesråd roser forbedret kompensation til naboer og lokalsamfund, men mener samtidig, at det slet ikke er tilstrækkeligt til at indfri regeringens ambitioner om vedvarende energi.

Regeringen og aftalepartierne Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet, præsenterede kort før nytår en aftale om større energiparker og mere vedvarende energi fra sol og vind på land.

Ønsket om mere lokal opbakning til de kommende energianlæg fylder meget i aftalen, men Landdistrikternes Fællesråd har svært ved at få øje på tilstrækkelige forbedringer, set i forhold til regeringens eget udspil i efteråret 2023.

- I aftalen øges bonussen for vedvarende energi (VE) med 50 procent. Det er samme niveau, som regeringen spillede ud med tidligere, og det ærgrer os meget, at det ikke er blevet til mere. Vi har kæmpet for en væsentlig større økonomisk kompensation til naboer, lokalsamfund og kommuner samt klare procedurer for lokal medbestemmelse og medejerskab, når man opsætter vindmøller og solcelleparker på land, fortæller formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

Et skridt på rette vej

Ved at øge VE-bonussen med 50 procent, vil naboer, ifølge regeringens beregninger, cirka modtage 5.000 kroner ekstra skattefrit om året.

Ifølge aftalen øges Grøn Pulje desuden med 150 procent. Det er et skridt på rette vej, men der er en væsentlig mangel i ordningen, mener Landdistrikternes Fællesråd.

- Det er positivt, at puljen forbedres, men udbetalingen sker kun over 5-10 år. Vi mener, det skal være et årligt tilskud til de nærmeste lokalsamfund og landsbyer over hele VE-anlæggets levetid, hvor lokalrådet kan disponere midlerne til drift eller anlæg. Dermed vil man sikre, at det også gavner fremtidige tilflyttere og bidrager til en sund udvikling af området, siger Steffen Damsgaard.

Landdistrikternes Fællesråd mener desuden, at det er problematisk, at aftalen ikke giver mulighed for at omplacere boliger i det åbne land. Steffen Damsgaard vurderer, at konsekvensen bliver affolkning af områder i og omkring de store solcelleparker og vindmøller.

Landdistrikternes Fællesråd præsenterede i efteråret 2023 sine anbefalinger til, hvordan den vedvarende energi firedobles med lokal opbakning. Anbefalingerne kan findes på organisationens hjemmeside.

Læs også