Arbejde med vand og kloak topper ulykkesstatistik

For femte år i træk er vand, kloak og affald den branchegruppe, der har flest anmeldte arbejdsulykker med en ulykkesincidens på 468 pr. 10.000 beskæftigede. Det er 3 gange højere end gennemsnittet for alle brancher.

En ny årsopgørelse for 2019 fra Arbejdstilsynet viser at der sidste år i alt blev anmeldt 42.709 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet - et antal, der stort set er uændret de seneste 5 år. Langt den hyppigste skade ved de ulykker, der anmeldes, er forstuvninger mv., der udgør godt 42 procent af alle anmeldte arbejdsulykker i 2019.

Opgørelsen viser også, at antallet af anmeldte arbejdsulykker i forhold til beskæftigelsen – den såkaldte ulykkesincidens – er lavere end hidtil målt med 148 anmeldte arbejdsulykker pr. 10.000 beskæftigede.

Samtidig fremgår det, at antallet af dødsulykker er steget fra 31 i 2018 til 36 i 2019. Landbrug, skovbrug og fiskeri topper den kedelige liste med 7 arbejdsulykker med døden til følge i 2019. Herefter kommer transport af gods.

Læs også