Web-børs for biomasse vil skabe dynamik og gennemsigtighed

BiomassAuctions.com er en web-baseret auktion for handel med biomasse, der startede op tidligere på året og er kommet godt fra start. – Målet er at skabe dynamik, transparens og optimere handelsmønstre inden for biomasse, lyder det fra partner og direktør Paul Lillelund

BIOMASSE En ny web baseret biomasse auktion med jævnlige auktioner året rundt, hvor købere og sælgere af biomasse finder hinanden. Det er baggrunden for lanceringen af BiomassAuctions.com, hvor målet er at gøre handlen mere dynamisk, skabe transparens og bedre konkurrence på biomasse – og i sidste ende opnå bedre priser for såvel køber som sælger, igennem nem og mere direkte handel.

- Vi har udviklet en web-baseret auktionsplatform, der formidler handel af biomasse direkte mellem leverandører og varmeværker. Platformen gør det muligt for købere og sælgere at handle uden mellemled, siger Paul Lillelund, partner og direktør i BiomassAuctions.com

Han er med i en gruppe på seks investorer med tilknytning til skov- og landbruget samt én beskikket auktionsleder, der dermed har skabt en mere tidssvarende handelsform for biomasse.

-  Vi har netop haft de første auktioner på flis, og vi kunne ikke ønske en bedre start og afvikling af auktionerne, fortæller Paul Lillelund, der tilføjer, at auktionen er sket efter at man har testet auktionsplatformen gennem en række fiktive auktioner.

-  De tilbagemeldinger vi har fået fra brugerne er, at det er meget brugervenligt, nemt og overskueligt, fastslår Paul Lillelund, der ser frem til flere allerede nu planlagte auktioner.

Han tilføjer at det især er entreprenører og maskinstationer, der er udbydere af biomasse, mens det som nævnt er varmeværkerne, der er købere.

Paul Lillelund har oplevet at markedet for biomasse på bare få år har undergået en stor udvikling:

-  Der er sket en kæmpe strukturudvikling. For ti år siden turde varmeværkerne ikke handle med andre end de helt store udbydere. Men i dag producerer entreprenører og andre mindre producenter biomasse, der både lever op til kvalitetskrav, leveringssikkerhed og sporbarhed.

 

Direkte afregning fra varmeværk

Udover fuld transparens i prisfastsættelsen på biomasse er der på den enkelte auktion en konstant opdateret pris på auktionsplatformen.  Afregningen sker på baggrund af den leverede mængde og kvalitet. Sælger modtager betaling direkte fra køber. Det hele sker på en gennemtestet, fortrolig og skærmet web-baseret auktionsplatform, hvor godkendte sælgere og købere kan handle direkte.

Auktionsplatformen inkluderer biomasse til flis-, halm- og affaldsværker. Sideløbende udvikles platformen til også at omfatte andre biomasseprodukter, som er aktuelle i den grønne omstilling.

-  Den transparente handel er til fordel for begge parter. Sælger får den bedst mulige dagspris på biomassen, gennemsigtighed og mulighed for at optimere sin produktion. Køber får den specifikke vare han eller hun gerne vil have til bedste pris, forklarer Paul Lillelund.

 

Ideel for varmeværker

Paul Lillelund peger på, at varmeværkerne i højere grad kan konkurrenceudsætte, målrette, optimere og planlægge deres indkøb, så de passer med deres individuelle forbrugsmønstre og værkets faciliteter.

Desuden kan de imødekomme en højere andel af lokal produceret biomasse, da kortere transport alt andet lige vil medføre lavere omkostninger og samtidig reducere CO2 udslippet.

En auktion afsluttes med digital signering af den gældende kontrakt af både køber og sælger. Paul Lillelund understreger, at både sælgere og købere giver udtryk for at den web-baserede auktionsform vil være med til at skabe bedre gennemsigtighed i markedet.  

Se mere på www.biomassauctions.com.

jba

Læs også