Producerer 36 millioner æg om året

Udover ægproduktion og opdræt af æglæggere produceres der også smågrise på Lille Hejbøl. Hertil kommer et markbrug på knap 300 hektar med korndyrkning.

Bent Jensen er 61 år og købte sig ind i Lille Hejbøl i 1990. Han drev gården i et I/S sammen med den tidligere ejer i tre et halvt år, inden han overtog hele bedriften, hvor der også dengang var ægproduktion.

I dag er der 115.000 æglæggere af racen hvid lohmann fordelt på tre hold i forskellige aldre. Der skiftes et hold hver 18. uge.

Den årlige produktion af æg på Lille Hejbøl udgør cirka 2.250 tons. Det svarer til omkring 36 millioner æg om året - cirka 100.000 styk om dagen.

Bent Jensen har også sit eget opdræt af æglæggere. Det sker med indkøbte, daggamle kyllinger, som befinder sig i opdrætsstaldene i 16 uger.

Producerer 200.000 stykker opdræt

- Vi producerer cirka 200.000 stykker opdræt om året. Heraf bruger vi selv halvdelen. Resten sælges til tre faste aftagere, fortæller han.

Herudover producerer Bent Jensen også cirka 15.000 smågrise om året.

Markbruget på den sydvestjyske bedrift er på knap 300 hektar, hvoraf 70 hektar er forpagtet. Hele arealet anvendes til dyrkning af korn, som anvendes til grisefoder.

Både æglæggerne og kyllingeopdrættet fodres med færdigfoder fra DLG.

Bent Jensen driver Lille Hejbøl sammen med sin hustru, Marianne Jensen, med hjælp fra otte fuldtidsansatte medarbejdere.

ekc

Læs også