Fejrer 10-års jubilæum med kæmpesiloer

I år har Almas Korn 10-års jubilæum som importør af amerikanersiloer. Seneste anlæg på stammen er et monstrøst og unikt anlæg hos Rosenfeldt Gods ved Vordingborg.

Sikoerne er en del af anlægget, der har en kapacitet på til sammen 17.000 tons.

KORNSILOER Den 25. januar 2010 blev Almas Korn importør af amerikaner-siloer.

- Det var det rene vilde vesten. Vi købte varelageret med godt 75 store tørresiloer sammen med et hav af snegle, mv. Samtidig fik vi et ultimatum pålagt – alt skulle være væk fra det eksisterende lager, der lå hos LM Corn, pr. 1. marts 2010. Udfordringen var, at lageret lå i Nykøbing Falster og at vi lå midt i Jylland. Så der blev flyttet over 90 lastbiltræk fra øst til vest samt et utal af siloer direkte ud til østdanske kunder – dette samtidig med at der lå over én meter sne overalt, fortæller direktør i Almas Korn A/S, Hans Henrik Termansen.

I dag efterspørger kunderne i større grad nøglefærdige løsninger, hvor alt er gennemtænkt og projekteret fra byggeansøgning, fundamentarbejde, korngrav, siloer, transportanlæg til elektrikeren, der kommer og slutter anlægget til.

- Kunderne efterspørger i dag større og større anlæg. I dag sælges der således tørresiloer på over 1.600 ton lager- og tørrekapacitet. Og vores kunder kommer i dag fra hele Nordeuropa, fortæller Hans Henrik Termansen.

17.000 tons lagerkapacitet

En af kunderne er danske. På Rosenfeldt Gods nær Vordingborg har Almas sammen med en række andre leverandører og selskaber været travle med at bygge et avanceret siloanlæng i totalentreprise. 

Det er et unikt anlæg med et utal af muligheder, og et af nøgleordene er fleksibilitet. 

- Det skyldes, at der er et hav af forskellige transportveje til og fra anlæggets tre hoppersiloer, to tørrresiler, tre lagersiloer, et planlager, samt mulighed for at køre over anlæggets tørreri og soldrenser, oplyser Almas, der har stået for montagen af transportanlægget. 

Anlægget har en lagerkapacitet på 17.000 tons, en lodret transporthøjde på 95,6 meter, en vandret transportlængde på 367 meter samt en gangbro på 113 meter.

Flow gennem anlægget

Transporten ind i anlægget sker via. en lang gravredler med en kapacitet på 175 t/time til tre buffersiloer med en lagerkapacitet på hver 375 ton.

Fra buffersiloerne kan afgrøderne transporteres over en stor soldrenser og siden til tørreriet. Kapaciteten er her op til 120 t/time. Tørreiret har en kapacitet på 60t/t ved 4% nedtørring og er forberedt for opgradering til 78t/t ved 4% nedtørring. 

Fra tørreriet og renser transporteres afgrøder til opbevaring i fem lagersiloer, der har en samlet lagerkapacitet på 7.300 ton korn. Transporten for fyldning og tømning af lagersiloer sker med en Grain Pump med en kapacitet på 100t/t. 

Desuden kan afgrøder transporters til en eksisterende lagerhal der har en lagerkapacitet på 9.000 ton. Lagerhallen fyldes automatisk med et Jema-bånd med afkastervogn. Kapaciteten er på 100 tons i timen. 

Fra lagersiloerne er der transport retur til soldrenseren, finrensning og størrelses-sortering.
 

Læs også