Krav for udnyttelse af kvælstof i husdyrgødning fra august

Fra planperioden 2020-21 er kravene til udnyttelse af kvælstof i husdyrgødning ifølge Seges generelt øget.

Øgningens størrelse afhænger af gødningstype. I denne artikel kan du skaffe dig et overblik.

- I juni besluttede regeringen, at kravene til udnyttelse af kvælstof i husdyrgødning skal øges for at styrke indsatsen mod påvirkning af vandmiljøet. Det fremgik af pressemeddelelsen Styrket indsats for at beskytte vandmiljøet, forklarer landskonsulent i gødskning, Torkild Søndergaard Birkmose.

De nye krav er ifølge ham udmøntet i en bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2020-2021.

Krav til organisk gødskning

Torkild Søndergaard Birkmose fortæller, at kravene til anden organisk gødning (herunder affaldsprodukter) er uændrede.

- Kravene til kvælstofudnyttelse af afgasset gylle regnes fortsat som et vægtet gennemsnit af de tilførte biomasser til biogasanlægget. Og da en vis del af biomassen er organisk affald, er kravet til afgasset gylle ofte knap 5 procentenheder højere end tidligere, forklarer han.

Han påpeger, at hvis man ikke kan, eller ønsker, at beregne et vægtet gennemsnit, kan udnyttelsen af afgasset gylle fastsættes til 80 procent.

- Fast gødning fra fjerkræ har fået sin egen kategori. Bemærk, at kravet er faldet fra 65 til 60 procent, siger han.

Krav til fast gødning og ajle differentieret

Landskonsulenten fortæller, at kravene til fast gødning og ajle fra kvæg og svin er blevet differentieret.

- Hidtil har begge typer haft samme krav på 65 procent, men for at få bedre overensstemmelse til den faglige udnyttelse er kravet til ajle øget til 85 procent, mens kravet er sænket til 55 procent for fast gødning. Samlet set er der dog tale om en stigning, siger Torkild Søndergaard Birkmose.

Der er ifølge ham nu faste krav til kvælstofudnyttelse i henholdsvis væske- og fiberfraktion efter separering.

- Disse værdier kan imidlertid fraviges og erstattes af en faktisk beregning af kravene, hvor et vægtet gennemsnit af kravene for henholdsvis fiber- og væskefraktion skal svare til den gødning, som er tilført separeringsanlægget, som det hidtil har været muligt, forklarer han.

Han gør opmærksom på, at det specifikke krav til udnyttelse af kvælstof i væskefraktion på 85 procent er udgået, forudsat at fiberfraktionen bliver forbrændt. Fremover følger regler ved forbrænding af fiberfraktion de normale regler for separering.

mrc

Læs også