Stort potentiale i flere danske læggekartofler

Hos Myco Seed A/S i Give, formidler og sælger man læggekartofler fra både danske og udenlandske avlere – og potentialet for især flere danske læggekartofler er stort, vurderer direktøren.

KARTOFLER Det er lande som Holland og Frankrig, der er førende indenfor produktionen af læggekartofler.

Og det er da også kartofler fra blandt disse lande, som virksomheden Myco Seed A/S i Give sammen med læggekartofler fra danske avlere, formidler og sælger til markeder i både Europa og især Nordafrika og Mellemøsten.

-  Vi har specialiseret os i at lave vejen så kort som muligt fra producent til forbruger af læggekartofler, d.v.s kartoffelavleren i f.eks. Egypten eller Algeriet, fortæller direktør hos Myco Seed A/S, Dan Koch om baggrunden for virksomheden, der blev stiftet tilbage i 2009.

Via egne opsortingscentraler, samler man læggekartofler fra de avlere, man har dyrkningsaftaler med og efter en sortering og pakning, er læggekartoflerne klar til kunderne, der både findes i Europa, Nordafrika og Mellemøsten. Således er man den 3. største udbyder af læggekartofler i Algeriet og sidder i en stærk position i Egypten.

 

Potentiale i Danmark

Dan Koch mener, at der sagtens kunne dyrkes langt flere læggekartofler i Danmark, end der gør i dag.

-  Arealet i Danmark med læggekartofler har ligget stabilt på mellem 4.500 – 5.000 hektar, med en let stigende tendens, forklarer Dan Koch, der til sammenligning nævner Holland, hvor arealet med læggekartofler er næsten ti gange højere med 42.000 hektar.

-  Danmark ligger i et naturligt godt område for dyrkning af læggekartofler, konstaterer Dan Koch, der samtidig noterer sig, at Danmark har en yderligere fordel i forhold til eksempelvis Holland.

Mens der i vores konkurrentlande har været brugt mange  hjælpemidler i dyrkningen af læggekartofler, er det højt sædskifte, der kendetegner dyrkningen i Danmark.

-  Og det er en mulighed for avlerne, konstaterer Dan Koch, der endda oplever hollandske avlere, der slår sig ned i Danmark, da man her har, hvad han kalder ”jomfruelig” jord, til dyrkning af læggekartofler.

 

Kræver nøje overvejelse og planlægning

Dan Koch mener sagtens, at der kunne være langt flere danske avlere af læggekartofler. Men han understreger samtidig, at læggekartofler ikke er en afgrøde alle og en hver bare kan kaste sig over.

- Man skal virkelig ville det, og være klar til at lægge en stor arbejdsindsats i det, konstaterer Dan Koch.

Han tilføjer, at man som krav siger, at avlerne skal kunne producere mindst 32 tons færdigvarer pr. hektar.

-  De dygtige avlere producerer op til 38 – 40 tons færdigvarer pr. hektar. Og der er ikke råd til et år med eksempelvis bare 20 tons pr. hektar, fastslår Dan Koch, der også peger på den omkostning, der for avleren ligger i at gå i gang med læggekartofler – en omkostning på mellem 45.000 – 50.000 kroner pr. hektar.

For den dygtige planteavler, er indtjeningspotentialet på den gode side af 20.000 kroner pr. hektar.

Se mere på www.mycoseed.com.

Læs også