Vårbyg er i år den mest dyrkede afgrøde

I modsætning til sidste år er det i 2020 vårbyg, der indtager Landbrugsstyrelsens årlige liste over, hvilke afgrøder landmændene har søgt om landbrugsstøtte for. Vårbyg, der blandt andet bruges til foder og øl, måtte sidste år afgive sin førerposition til vinterhvede. Men efter et vådt efterår og vinter har flere landmænd været nødt til at så deres afgrøder i foråret, hvorfor vårbyg nu igen topper listen.

- Vejret er helt afgørende for, hvordan landmændene agerer i marken, og det kan vi aflæse direkte i tallene. Efteråret og vinteren var særdeles våd, hvorfor det var svært for landmændene at så deres vinterafgrøder. De store mængder regn betød også, at mange vinterafgrøderne druknede ude på markerne, der stod under vand. Derfor ser vi, at arealet med vinterafgrøder i 2020 er faldet med mere end 120.000 hektar. I stedet har landmændene satset på vårafgrøder, som er steget med mere end 100.000 hektar, siger teamleder Peter Byrial Dalsgaard fra Landbrugsstyrelsen.

Mange af afgrøderne i top10 går primært til dyrefoder, men også til produktion af fødevarer som eksempel brød og øl. Går man på opdagelse i listen, kan man se, at ærter, gulerødder og løg er blandt de grøntsager, som landmændene dyrker flest af i Danmark. Når det kommer til frugt, topper æbler og jordbær listen.

Se hele opgørelsen over afgrøder via lbst.dk.

cab

Top 10 over mest dyrkede afgrøder

Afgrøde m. grundbetaling (ha)       2020                     2019      

Vårbyg                                                         565.534,1                  484.674,3

Vinterhvede                                                 464.447,6                  537.010,7

Silomajs                                                       188.788,3                  186.087,2

Græs med kløver/lucerne,

under 50 % bælgpl. (omdrift)                      178.836,6                  181.576,0

Vinterraps                                                    145.055,1                  164.355,9

Permanent græs,

normalt udbytte                                           95.989,9                    95.268,0

Vinterhybridrug                                           94.375,5                    110.796,2

Vinterbyg                                                     87.804,0                    100.076,8

Vårhavre                                                     74.811,2                    48.692,6

Græs u. kløvergræs (omdrift)                     53.622,9                    50.285,9

Kilde: Landbrugsstyrelsen

Læs også