Forstander stopper

Erik Poulstrup, som siden 2016 har været forstander på Nordjyllands Landbrugsskole, har valgt at give stafetten videre.

- I 2016 fik jeg en utrolig spændende og meget intens ledelsesopgave om en nødvendig udvikling af skolen, og jeg kan nu konstatere, at den opgave er løst, fortæller Erik Poulstrup, der har meddelt bestyrelsen for Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk, at han stopper som forstander på skolen.

 - Nogle opgaver har en given karakter, hvor det ikke umiddelbart giver bedst mening efterfølgende for øverste leder blot at fortsætte. Gennem et åbent og konstruktivt samarbejde med bestyrelsen og med stor indsats fra meget dygtige medarbejdere er vi lykkedes med at få Lundbæk i topform, siger han.

Skolens regnskab for 2019 viser et stort overskud, grundforløbsoptaget for EUD er nu landets højeste, med rekord ved terminen vinter 2020. Samtidig har skolen opbygget landets absolut største AMU-afdeling og investeret stort i studiemiljø og nødvendig efteruddannelse af undervisere. 

- Sideløbende med forstanderjobbet har jeg fået lov til at være med til at beskrive en national uddannelsesvision med L&F, der nu vil gavne hele sektoren, og i region Nordjylland har vi på Lundbæks initiativ sikret et stort regionalt projekt, der også skal bistå landbruget med at få de rette kvalificerede og stærkt tiltrængte medarbejdere, fortæller Erik Poulstrup.

- Jeg er meget stolt over alt det, vi i fællesskab har skabt, og sender med stor taknemmelighed stafetten videre til min efterfølger, siger Erik Poulstrup

Tak fra bestyrelsen

Bestyrelsen beklager dybt den beslutning, som Erik Poulstrup har taget, men takker for den store indsats og det tillidsfulde samarbejde, som man gerne ville have fortsat. Nu ser man frem til at byde en ny forstander velkommen, lyder det i en pressemeddelelse.

- Vi takker Erik Poulstrup for det store ledelsesmæssige ansvar, han har taget, og vi respekterer, at han nu søger videre i sit arbejdsliv. Vi glæder os samtidig over, at Erik i en overgangsperiode vil bistå os, så momentet fastholdes, fortæller bestyrelsesformand Bøje Pedersen.

teba

Læs også