Jordbrugs­uddannede forlader landet

Der er forskel på, hvad dimittender fra forskellige uddannelsesområder laver 21 måneder efter, at de fuldførte deres lange, videregående uddannelse i 2013.

Hvis man ser på dem, der ikke er ledige 21 måneder efter, har 21,9 procent indenfor uddannelsesområderne jordbrug, natur og miljø forladt befolkningen i Danmark, hvilket gjaldt for 11,9 procent af alle, som fuldførte en lang videregående uddannelse i 2013.

Det viser tal fra Danmarks Statistik. 

68 procent i arbejde

Det er mere udbredt at uddanne sig yderligere indenfor naturvidenskab i Danmark, hvilket 23,9 procent af de naturvidenskabelige dimittender var i gang med 21 måneder efter endt lang videregående uddannelse.

16.516 personer afsluttede en lang videregående uddannelse i 2013. 21 måneder efter var 68,3 procent i beskæftigelse, 7,4 procent var ledige og 6,9 procent var i gang med en ny uddannelse for eksempel som ph.d.-studerende.

Læs også