Advokatfirma konkluderer: Regulativet for Gudenåen er ikke overholdt

Et advokatfirma dokumenterer, at vandføringsevnen i Gudenåen er forringet fra 1997 til 2011. Det betyder, at kommunerne ikke har overholdt regulativet for Gudenåen, lyder det i en rapport, som Danske Vandløb netop har indsendt til de fire berørte kommuner.

En rapport fra advokatfirmaet HjulmandKaptain konkluderer, at Gudenåens fysiske tilstand på strækningen fra Silkeborg til Tange Sø er uforandret i forhold til tidligere opmålinger fra 1922 og 1997. Til gengæld er der flere steder på strækningen, særligt på den øverste del, en større afvigelse mellem vandføringsevnen i 2011 og vandføringsevnen i 1997.

Rapporten slår fast, at grunden til den forringede vandføringsevne skyldes manglende vedligeholdelse.

- Når denne udvikling sammenholdes med Regulativets bestemmelse om, at vandføringsevnen skulle bevares uforandret efter år 2000, må det konkluderes, at Regulativet ikke er overholdt, lyder det fra rapporten.

Konklusionen er klar

Den nye rapport har fået Lars Bo Nielsen, Silkeborg, Hans de Neergaard, Bjerringbro og Steen Rasmussen, Aars, som alle er bestyrelsesmedlemmer i Danske Vandløb, til at indsende advokatrapporten til de berørte kommuner i Randers, Silkeborg, Viborg og Favrskov.

- Konklusionen fra advokatfirmaet er meget klar, efter at de har læst materialet, herunder Orbicons rapport og udredning. Vandstanden er steget, og regulativet er ikke overholdt over en lang periode. Det er alvorligt, og det fik konsekvenser for os her i oktober. Jeg synes, kommunerne skal tage ansvaret på sig, siger Steen Rasmussen, som bakkes op af en stor gruppe berørte lodsejere.

Afventer svar fra kommunerne

Lodsejerne havde især i oktober store udfordringer med oversvømmelser omkring Gudenåen, hvilket fik dem til at bede advokatfirmaet gennemgå regulativet samt breve fra Niras til Viborg Amt og Århus Amt fra dengang, regulativet blev udarbejdet. Også en rapport og udredning fra rådgivningsselskabet Orbicon fra henholdsvis 2011 og 2013 indgår i materialet.

Advokat Niels Vase fra advokatfirmaet HjulmandKaptain konkluderer på baggrund af enslydende konklusioner, at der efter regulativets oprettelse og frem til 2011 er sket en reduktion i det såkaldte manningtal.

Manningtallet fortæller noget om den modstand, som vandløbet yder mod vandets strømning. Jo højere modstand, desto lavere manningtal.

- Helt konkret er manningtallet i Gudenåen i perioden faldet fra 35 til 15. Dermed er vandingsføringsevnen således blevet forringet som en følge af manglende vedligeholdelse, oplyser Steen Rasmussen på vegne af lodsejerne.

Lige nu venter de tre bestyrelsesmedlemmer på, at kommunerne vender tilbage efter at have modtaget rapporten fra advokatfirmaet og en forespørgsel på et møde for at fremlægge rapporten.

teba

Læs også