Stormøde om oversvømmelserne

Mange parcelhusejere, sommerhusejere og landmænd oplever dagligt kampen mod de massive mængder vand, som ikke i tilstrækkeligt omfang bliver håndteret af myndighederne. Der er brug for, at de tager deres ansvar omkring vandløbene alvorligt, og sikrer bedre mulighed for gennemstrømning. Derfor indkalder Landbrug & Fødevarer, Danske Vandløb samt Ålauget GST - Gudenåen - Silkeborg - Tange Sø til stormøde om de massive oversvømmelser, som vi ser landet over.

Lige nu ser vi en dramatisk situation over hele landet med oversvømmede marker og åer, der går over sine bredder. Derfor indkalder Landbrug & Fødevarer sammen med Danske Vandløb m.fl. til stormøde om oversvømmelserne. 
 
Vejret kan vi aldrig være herre over, og store mængder regn er ikke fremmed. Men den manglende handling fra regeringen og mange kommuner i forhold til vores vandløb er et svigt af både parcel- og sommerhusejere samt mange landmænd. Der er behov for langt større handling fra kommunerne i forhold til grødebeskæring, og også oprensning af slam og sand, så gennemstrømningen i vandløbene forbedres – og fra statens side har vi stærkt brug for en forbedret vandløbslov. Allerede for to år siden lavede vi et fælles udspil med Danmarks Naturfredningsforening, som politikerne straks kan tage udgangspunkt i. 
 
Landbruget er en del af løsningen på klimaforandringerne, men det kræver også aktive myndigheder, som løfter deres del af ansvaret. 
 
Stormødet finder sted på Hotel Pejsegården i Brædstrup lørdag den 29. februar kl. 13.00-16.00, og vi har inviteret miljøministeren. Derudover inviteres lokale byråd, grundejerforeninger og egne medlemmer til en samtale om, hvordan de vil engagere sig i de udfordringer, vi ser nu, og kun vil se flere af de kommende år.

Landbrug & Fødevarer håber, at mange landmænd og parcelhusejere vil tilmelde sig og vise, hvor stor en udfordring, det er for vores erhverv og boliger, når kommuner og regeringen svigter ansvaret for vores vandløb.

Læs også