Wermelin kigger på fynske oversvømmelser

Mandag formiddag vil Miljøminister Lea Wermelin besøge Odense og Svendborg for ved selvsyn at inspicere nogle af de mange oversvømmelser, som har ramt landet.

Regeringen vil i forbindelse med den kommende klimatilpasningsplan gerne have erfaringerne fra den seneste tids oversvømmelser med i det videre arbejde, lyder det i en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Derfor vil Miljøminister Lea Wermelin blandt andet besøge Odense og Svendborg i løbet af mandagen for at se på nogle af oversvømmelserne. Første stop bliver ved Ådalskolen i Odense klokken 10.45.

- De seneste oversvømmelser rundt omkring i landet, er en tydelig påmindelse om konsekvenserne ved klimaforandringerne. Både efteråret og vinteren har været meget våd, og på landsplan er der aldrig kommet så meget regn i februar. Jeg har hørt fra mange kommuner over hele landet, og jeg har allerede mødtes med en række borgmestre om oversvømmelser. Men det er vigtigt, at vi får samlet kommunernes erfaringer med barrierer for klimatilpasning oven på den seneste tid. Derfor vil jeg mødes med KL og borgmestre, som er klimaramte, for at høre deres forslag, siger miljøminister Lea Wermelin.

Ansvaret for at håndtere oversvømmelser er i dag delt mellem grundejere og kommunen, mens staten har ansvar for lovgivningen.

- Danmark vil i fremtiden stå over for større udfordringer med voldsommere vejr og stigende vandstande. Det kræver nye værktøjer. Vi er i gang med grøn jordfordeling og pilotprojekter til forbedring af klimafølsomme vandløb. Og så ønsker regeringen at sætte arbejdet med en samlet national plan for klimatilpasning i gang, siger Lea Wermelin.

Læs også