Bæredygtigt Landbrug: BNBO har spillet fallit

Medmindre, at konkrete målinger påviser et problem, bør den nye regulering af boringsnære beskyttelsesområder pilles af bordet, mener Bæredygtigt Landbrug.

Det er vanskeligt for landets kommuner at indgå frivillige aftaler med landmænd omkring de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), viser en aktindsigt fra Altinget.

Det har fået Danmarks Naturfredningsforening til at kræve et generelt pesticidforbud på arealerne, mens Danva, Danske Vandværker samt Landbrug & Fødevarer i fællesskab appellerer til, at man giver processen to år mere.

- Men man bør i stedet begynde helt forfra og pille denne ufaglige og nyttesløse regulering af bordet. BNBO har spillet fallit, lyder det i en kommentar fra Bæredygtigt Landbrugs formand Peter Kiær.

Klar til at lægge sag an

Han mener, at regelret brug af landbrugets moderne planteværnsmidler – der er godkendt af verdens strengeste kontrolsystem – ikke udgør nogen trussel mod grundvandet.

- Viser konkrete målinger på den enkelte bedrift alligevel en udfordring, må man naturligvis løse dét problem. I alle øvrige tilfælde bør de skitserede områder tages ud af BNBO-planerne, siger Peter Kiær.

- Vi taler om retssager som perler på en snor

Nikolaj Schulz, chefjurist, Bæredygtigt Landbrug

Bæredygtigt Landbrugs chefjurist Nikolaj Schulz understreger, at et sprøjteforbud – i form af erstatningsfri regulering – vil blive mødt af sagsanlæg fra foreningen:

- Og vi taler om retssager som perler på en snor. Ingen landmand skal have frataget retten til at dyrke sin jord på et både fagligt og juridisk vanvittigt tyndt grundlag, siger Nikolaj Schulz.

Læs også