VKST-sejr i kamp mod vandplaner

VKST-kampen mod vandplanerne har givet pote, og det sparer landmænd på Lolland for mange penge og meget arbejde.

VKST fik store indrømmelser i vandplanerne, hvor markante fejl er rettet. Det er samlet set 11 millioner kroner om året – og en masse bøvl med ekstra efterafgrøder, landmændene i Nakskov Fjord bliver sparet for, på grund af de faglige fejl, VKST har fundet i vandplanerne.

Det var fejlberegningerne i modellerne for kvælstofafstrømning, som nu er ændret efter, at VKST henvendte sig til Miljøstyrelsen i både høringssvar og på efterfølgende møder.

Og det er VKST tilfreds med, selvom det stadig undrer formand Torben Hansen, at der er fejl i vandplanerne – og at styrelsen ikke selv opdager fejlene.

- Jeg er meget tilfreds med, at styrelsen har rettet de fejl, vi har opdaget, men når jeg ser på de andre oplande i vores område, så springer de meget store ændringer fra vandplan 2 til den nuværende vandplan 3 i øjnene. Så vi frygter, at der er begået fejl andre steder og arbejder videre og ser på, hvad der sker, siger Torben Hansen.

Hver en sten skal vendes

- Vi kommer til at fortsætte arbejdet med at gå alle indsatserne hele vores geografi igennem. Hver en sten skal vendes, og alle fejl skal findes, lyder det videre fra Torben Hansen, der tilføjer:

- Vi har set, hvordan vores arbejde sparer medlemmerne for mange ekstra omkostninger, og når vi finder to fejl i to oplande, så får det naturligvis os til at frygte, at der er fejl i andre steder – fejl, som koster landmændene mange penge.

Samme fejl, som VKST fandt i oplandet til Nakskov Fjord, fandt foreningens erhvervspolitiske afdeling også i oplandet til Rødsand og Bredningen på Sydfalster og Lolland. Og her er der tale om et markant større område, hvor kvælstofafstrømningen er fejlberegnet.

Derfor ser landmændene i oplandet ind i et tab på hele 40 millioner kroner om året. De fejl er ikke rettet i de vandplaner, der er offentliggjort.

- Miljøstyrelsen har på møder med vores politiske afdeling sagt, at Rødsand og Bredningen også bliver rettet i forbindelse med det såkaldte genbesøg. Og det holder vi styrelsen op på, påpeger formanden for VKST.

Mistanke om flere fejl

Nu arbejder VKST videre med de andre kystområder, der også er hårdt ramt i vandplanerne. Det er blandt andet Roskilde Fjord og Isefjord, hvor VKST har mistanke om, at der er fejl i kvælstofmodellerne og hvor spildevand er undervurderet.

Men også havdambrugenes negative påvirkning af vandmiljøet i for eksempel Musholm Bugt, vandgennemstrømningen i Grønsund og kvælstofpåvirkningen til Stege Nor stiller VKST skarpt på.

Endelig er der vandområder, der er påvirket af dumpning af slam og råstofudvinding, overfiskeri og muslingeskrap. Det er forhold, der ikke er taget tilstrækkelig højde for i vandplanerne, men som har stor miljøpåvirkning.

Læs også