bannerPos

Ekstra penge til at opspore jordforureninger

Det er vigtigt, at vi med denne aftale får et overblik over de reelle forureningstrusler fra jordforureningerne i vores vandmiljø, siger miljøminister Lea Wermelin.
03-06-2020 12:23

- Vi har desværre mange tusinde jordforureninger spredt ud i hele Danmark, siger miljøminister Lea Wermelin (S), der nu sætter ind for at finde 50 til 100 af dem.

Regeringen og Danske Regioner er blevet enige om at bruge 65 millioner kroner ekstra på undersøgelser af de jordforureninger, som truer søer, vandløb og kystvande. Det meddeler Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Regionerne har tidligere gennemført en screening, som har resulteret i en liste på 1.228 potentielle forureningstrusler for vandmiljøet, og det er forventningen, at regionerne og Miljø- og Fødevareministeriet på baggrund af undersøgelserne vil identificere 50-100 jordforureninger, som truer vandmiljøet.

 - Vi har desværre mange tusinde jordforureninger spredt ud i hele Danmark. Det er vigtigt, at vi med denne aftale får et overblik over de reelle forureningstrusler fra jordforureningerne i vores vandmiljø. Det giver os grundlag for at kunne prioritere den fremadrettede indsats, så vi får mest miljø for pengene, siger miljøminister Lea Wermelin i pressemeddelelsen.

Undersøgelserne gennemføres i 2021 og 2022. Den styrkede indsats mod jordforureninger, som truer overfladevand, er et led i regeringens arbejde med at implementere og efterleve EU´s vandrammedirektiv.

Fortidens synder

Fra Lea Wermelin lyder det, at mange jordforureninger i Danmark hører til fortidens synder.

- De stammer fra en tid, hvor miljøreglerne var helt anderledes, end de er i dag, hvor det er forureneren, der betaler. Derfor har regionerne en stor opgave med både at kortlægge og oprense forureninger i forhold til risiko for vores sundhed, miljø og grundvand. Derfor er jeg glad for, at vi nu afsætter ekstra penge til at blive klogere på netop de forureninger, der truer vores vandmiljø. Det er en afgørende forudsætning for at få ryddet op, siger Lea Wermelin.

ege

LandboNords generalforsamling blev også digital

Torsdag aften afholdt LandboNord generalforsamling digitalt. Her var budskabet blandt andet, at hverken forretning eller forening har ligget i dvale under COVID-19 nedlukningen af Danmark.

To par skadedyrsbekæmpere er flyttet ind hos landmand på Mols

Hvad gør man, når en ellers velkommen gæst, kvitterer for gæstfriheden ved at gylpe på gulvet og skide ned ad væggen? Så bygger man dem en bolig. Det gjorde landmand Jørgen Ivar Mikkelsen fra Mols, som nu har hele to par økologiske skadedyrsbekæmpere boende.

200 mio. kroner ekstra til et grønnere landbrug i 2021

I 2021 kan der komme flere minivådområder, mere ny skov og mere teknologi, der gør landbruget grønnere. Det er resultatet af regeringens beslutning om at overføre syv procent af den direkte landbrugsstøtte i 2020 til grønne tiltag i landdistriktsprogrammet fra 2021 og frem.

Stille hvedeeksportmarked

Investeringsfondene satte sig på hænderne forud for forlænget weekend i det amerikanske. Argentinsk sojaindustri lider.

Godt år for Gråkjær

Entreprenørvirksomheden Gråkjær har travlt med at projektere og opføre en lang række projekter i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland, og virksomheden har lagt strategien for fremtiden ud fra et marked, der ser positivt ud. Dog med coronakrisen som en joker i branchen.

Udstillere glæder sig til Agromek

Blandt udstillere på Agromek ’21 er der store forventninger til igen at kunne møde landmændene på messestandene.

John Deere sælger SABO til Mutares

John Deere har meddelt, at der er underskrevet en aftale om at sælge SABO Maschinenfabrik til Mutares SE & Co. Overdragelsen er betinget af lovmæssig godkendelse af Federal Cartel Office Bundeskartellamt i Tyskland.

Nyt koncept afløser årets Svinekongres

Landbrug & Fødevarer Svineproduktion og Seges Svineproduktion står bag nyt koncept, som afløser årets Svinekongres. Men fokus på faglig viden og netværk bliver – næsten - lige som det plejer.

Svinenoteringen ryger under 11 kroner

For første gang i år kommer noteringen for slagtesvin fra Danish Crown under 11 kroner. Næste uge falder noteringen nemlig med 30 øre til 10,80 kroner.

Nature Energy indgår grøn kæmpeaftale med Shell

Nature Energy og Shell har indgået en stor aftale, hvor Nature Energy sælger biogas til Shell Energy i Europa. Aftalen er til dato den største af sin slags i verden og beviser, at biogas er en vigtig del af den grønne omstilling i hele Europa.
Side 1 af 1871 (37409 artikler)Prev1234567186918701871Next