Ekstra penge til at opspore jordforureninger

- Vi har desværre mange tusinde jordforureninger spredt ud i hele Danmark, siger miljøminister Lea Wermelin (S), der nu sætter ind for at finde 50 til 100 af dem.

Regeringen og Danske Regioner er blevet enige om at bruge 65 millioner kroner ekstra på undersøgelser af de jordforureninger, som truer søer, vandløb og kystvande. Det meddeler Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Regionerne har tidligere gennemført en screening, som har resulteret i en liste på 1.228 potentielle forureningstrusler for vandmiljøet, og det er forventningen, at regionerne og Miljø- og Fødevareministeriet på baggrund af undersøgelserne vil identificere 50-100 jordforureninger, som truer vandmiljøet.

 - Vi har desværre mange tusinde jordforureninger spredt ud i hele Danmark. Det er vigtigt, at vi med denne aftale får et overblik over de reelle forureningstrusler fra jordforureningerne i vores vandmiljø. Det giver os grundlag for at kunne prioritere den fremadrettede indsats, så vi får mest miljø for pengene, siger miljøminister Lea Wermelin i pressemeddelelsen.

Undersøgelserne gennemføres i 2021 og 2022. Den styrkede indsats mod jordforureninger, som truer overfladevand, er et led i regeringens arbejde med at implementere og efterleve EU´s vandrammedirektiv.

Fortidens synder

Fra Lea Wermelin lyder det, at mange jordforureninger i Danmark hører til fortidens synder.

- De stammer fra en tid, hvor miljøreglerne var helt anderledes, end de er i dag, hvor det er forureneren, der betaler. Derfor har regionerne en stor opgave med både at kortlægge og oprense forureninger i forhold til risiko for vores sundhed, miljø og grundvand. Derfor er jeg glad for, at vi nu afsætter ekstra penge til at blive klogere på netop de forureninger, der truer vores vandmiljø. Det er en afgørende forudsætning for at få ryddet op, siger Lea Wermelin.

ege

Læs også