EU vil passe bedre på Europas drikkevand

I mange EU-lande går rigtig meget drikkevand til spilde i utætte rør. Danmark vil sætte fokus på, at mindre vandspild gør verden grønnere.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen deltager i dag i et EU-rådsmøde i Luxembourg, hvor drikkevand, cirkulær økonomi og plast er på dagsordenen. 

Ministrene skal drøfte en revision af drikkevandsdirektivet, der handler om bedre drikkevand, forbedret adgang til drikkevand og mindre tab af drikkevand.  

- Danmark har en stor interesse i at sikre rent drikkevand og ens krav i hele Europa. Det er med til at sikre lige konkurrence. Vi ønsker ikke rester af nedbrydningsprodukter fra pesticider i drikkevandet, så jeg vil blandt andet have fokus på at videreføre det høje danske beskyttelsesniveau, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen. 

Knapheden på vand vokser 
I perioden 1976-2006 steg antallet af områder og europæere ramt af tørke med næsten 20 procent. De samlede omkostninger beløb sig ifølge Kommissionen til 100 mia. kroner, så der er god grund til at passe bedre på vandet.  

- Danmark har en lang tradition for at passe på vores fælles vandressource, og den danske vandbranche har mange gode løsninger at byde på. Danmark vil i forhandlingerne også sætte fokus på, at mindre vandspild gør verden grønnere, og det er den smukkeste måde at tjene penge, siger Jakob Ellemann-Jensen. 

Danmark er blandt de førende lande i verden med et vandspild på 7,6 procent, mens vandtabet i mange andre EU-lande er på over 30 procent. 

Engangsplast er også på dagsordenen 
Udover drikkevandsdirektivet er der rådskonklusioner om cirkulær økonomi på dagsordenen i Luxembourg, ligesom Kommissionen vil præsentere deres nye engangsplastdirektiv. Kommissionen ønsker at reducere de 10 engangsplastprodukter, som oftest findes på strandene som marint affald.

Sammen med tabte fiskeredskaber udgør engangsplastprodukterne 70 procent af den samlede mængde affald på Europas strande. 
- Plastaffald på strandene er et stort problem, og det giver rigtig god mening at løse det sammen i EU. Desværre kommer meget plastaffald i havet jo også fra lande udenfor EU, så det er et globalt problem, siger Jakob Ellemann-Jensen. 

Miljø- og fødevareministeren vil senere denne uge introducere, at der kommer pant på flere materialer end for nuværende.
 

Læs også