Hårdt ved grusvejene

Det våde efterår og den fortsatte regn har været hård ved vejene, og en enkelt kommune øger nu vedligeholdet

Vintervejret er hårdt for de mange kilometer offentlige og private grusveje, ligesom markvejene lider under vejret.
I Vejen Kommune har politikerne taget konsekvensen. Der skal gøres noget akut. Alle grusveje er netop blevet tilset, og skaderne på vejene udbedres så godt, det er muligt.
I kommunen er der 230 kilometer grusveje, og de kan være en udfordring at holde ordentligt farbare i vinterhalvåret.
Kommunen får lige nu mange henvendelser omkring hullede og ujævne veje og problemer med vandet fra vejene flere steder. Vand fra markvejene og tilstødende arealer kan flere steder ikke komme væk og står derfor på vejene og medvirker til, at vejene bliver opkørte og mindre bekvemme at færdes på.
- Det forsøger vi at afhjælpe så godt som muligt. Flere steder vil det dog kun være midlertidig afhjælpning. Der skal flere steder laves større tiltag, og andre steder vil en egentlig opretning af vejene skulle afvente tørvejr, og at vandet trækker væk, konstaterer Vagn Sørensen (V), formand for udvalget for teknik og miljø.
 

Huller kan ikke undgås

Alle grusveje er besigtiget og vil blive repareret i den kommende tid. De ringeste veje vil blive taget først.
Grusvejene vedligeholdes til det, der kaldes tilstandsniveau - at vejene lever op til et givent kvalitetsniveau. Dog er det ikke muligt helt at undgå huller om vinteren og støv fra vejene om sommeren.
- Grusveje er i perioder en driftsmæssig udfordring. Trafikken i det åbne land er stigende, og transporter og maskinel bliver større. Specielt i våde perioder og i vinterhalvåret vanskeliggør det driften af vejene, da det her ikke er muligt at høvle vejene men kun at lægge grus i huller og de største lavninger, siger Vagn Sørensen.
Vejen Kommune anvender i dag to millioner kroner på driften af grusvejene. Byrådet har fra 2018 valgt at øge driftsbudgettet til grusvejene med en halv million kroner. Udvalget for Teknik og Miljø har derfor igangsat et arbejde, der skal sikre den bedst mulige anvendelse af midlerne herunder også på, hvordan opgaven løses. Målet er at bevare vejenes standard og om muligt at højne serviceniveauet.

Læs også