11 medarbejdere løser nicheopgaver

Udbringning af slam, kompost og gylle samt vej-opgaver er blandt de mange aktiviteter hos Sindahls Maskinstation ved Trunderup. Næste år eskaleres slåningen af rabatter i forbindelse med en stor ordre fra Region Syddanmark.

Slåning af rabatter er en af de store aktiviteter hos Sindahls Maskinstation. Seks mand var frem til Skt. Hans beskæftiget med opgaver i hele Faaborg-Midtfyn Kommune – her på Alkemarksvej i Bøjden, samt blandt andet på græsarealerne på Odense Havn. Næste år skal maskinstationen også slå rabatter på motorveje og statsveje på Fyn og lidt i Østjylland. Fotos: Erik Hansen På værkstedet hos Sindahls Maskinstation i Trunderup Dong vedligeholder og reparerer to medarbejdere virksomhedens maskiner og for eksterne kunder. – Vores politik er, at alle traktorer og maskiner skal slides op hos os, så vi har alle afskrivningerne, lyder det fra maskinstationsejer Kurt Sindahl.

Nogle maskinstationer satser på landbrugsarbejde, andre på entreprenøropgaver, og nogle klarer både landbrugsopgaver og entreprenørarbejde.

Maskinstationsejer Kurt Sindahl er gået helt andre veje. Han beskæftiger sig med nicheopgaver, hvis han selv skal beskrive arbejdet, som udføres af de 11 fastansatte, heraf to lærlinge, på Sindahls Maskinstation i Trunderup Dong mellem Kværndrup og Gudbjerg.

- Vi skal ikke ud at investere i dyre, selvkørende finsnittere eller mejetærskere. Vores politik er, at vi vil være stærke i små nicher for små midler, fastslår maskinstationsejeren og oplyser, at investeringerne ligger nede på en faktor 0,8 af nettoomsætningen.

Grejet skal slides op

Virksomhedspolitikken er derfor, at det indkøbte grej skal slides op, inden det forlader maskinstationen.

- Som oftest køber vi nye traktorer og maskiner, men vi vil have alle afskrivningerne med. Derfor er tommelfingerreglen, at traktorerne skal runde mindst 15.000 timer i vores varetægt.

Blandt de ikke mindre end 25 traktorer i maskinparken ses da også hele spektret af New Holland-årgange, lige fra den nyeste største fra T8-serien foran en gigantisk Samson gødningsspreder, de brune Fiatagri-modeller til en Ford 7700 foran en Taarup græsrive.

Stort værksted

En væsentlig grundpille er værkstedsfilosofien på maskinstationen. Det er året rundt bemandet med to medarbejdere, der har alt moderne værkstedsudstyr og et stort reservedelslager samt en servicebil til rådighed.

- Vi foretager stort set alt vedligehold og reparationer selv. Kun ved den avancerede elektronik indkalder vi autoriserede servicefolk, fortæller Kurt Sindahl og nævner, at der også i et mindre omfang udføres værkstedsarbejde for eksterne kunder.

Det gælder blandt andet maskinudstyr til biogasindustrien, hvor Sindahls Maskinstation i forvejen har en række opgaver.

70-80.000 tons slam og kompost

Blandt hovedaktiviteterne for den midtfynske maskinstation er spredning af kompost og slam, både for kommuner og private virksomheder.

Selv har Kurt Sindahl et konsulentjob hos Miljøservice, hvor opgaven er kontakten til landmænd. Således sørger han for at finde arealer til spredning af årligt omkring 70-80.000 tons slam og kompost.

Arbejdet udføres med maskinstationens ni spredere i forskellige udgaver og størrelser.

Stor vej-ordre

En anden hovedaktivitet er vedligeholdelse af vejrabatter og vintertjeneste på kommunale veje.

Aktuelt havde maskinstationen seks medarbejdere i gang med slåning af vejrabatter fra midten af april og frem til Skt. Hans. Det gjaldt i alt 1.400 kilometer veje i hele Faaborg-Midtfyn Kommune fra Ferritslev i nord til Lyø.

Næste år bliver der behov for endnu flere ressourcer på vejområdet, idet Sindahls Maskinstation sammen med to jyske kolleger som underleverandører for NCC skal slå græsset på alle vejrabatterne i hele Region Syddanmark. Det vil sige hele motorvejsnettet og alle statsveje.

- Vi påregner at kunne klare det med eget udstyr, men naturligvis skal vi eskalere op, og måske køre i døgndrift, hvor det er muligt, forventer Kurt Sindahl, der har en lang erfaring med vedligeholdelse af vejrabatter. Helt tilbage i 2001 havde han den første opgave for det daværende Fyns Amt.

Udover græsslåningen tilbyder maskinstationen også rabat-skrabning i området fra vejkanten og 75 cm ud mod rabatten for at sikre, at vandet fra vejbanen kan løbe bort.

Endelig udføres som nævnt også vintertjeneste, hvor der køres 11 saltningsruter for Vejdirektoratet og de omliggende kommuner.

Gylleudlægger

I opremsningen af de mange specialopgaver nævner Kurt Sindahl videre gylleudlægning, hvor han efter et kompagniskab nu er eneejer af Fyns Gyllehåndtering med basis i en Agrometer gylleudlægger, som til sæsonen blev opgraderet med en 36 meter bom og forstærkerpumpe.

- Det har været en god sæson, hvor vi i perioder har kørt i døgndrift. Og hvor Nielsens Maskinstation i Vester Åby har stillet med det ene mandskabshold ved opgaverne over det meste af Fyn.

Også oprensning af gylletanke, med det nødvendige sikkerhedsudstyr, er blevet et større arbejdsfelt. Alene i år er der indtil videre renset omkring 40 tanke.

Op mod 10.000 indpakkede småballer

Aktuelt har der også været god aktivitet med maskinstationens nye Welger småballepresser, som er den fjerde i rækken, efter tre pressere gennem årene er slidt op ved presning af baller til primært hestefolk.

- Vi presser og indpakker omkring 8-10.000 baller om året, fortæller Kurt Sindahl, og har i den forbindelse et par gode råd til kunderne.

- Jeg plejer at sige, at flere heste æder sig ihjel end dør naturligt. Hav derfor tålmodighed, og vent så længe som muligt med at bjærge græsset. Hestene kan bedre tåle det sene græs, og derfor udfører vi næsten halvdelen af vort presseopgaver efter 1. august.

Læs også