Avisen fylder fyrre

5. oktober 1981 udkom den første udgave af LandbrugFyn. Siden er den blevet en uundværlig del af hverdagen for de fynske landmænd, landbrugsvirksomheder og fynboer med interesse for landbruget. Det hører vi i hvert fald tit på redaktionen i Langeskov…

I 40 år har jordbrugerne og alle øvrige i og omkring fynsk landbrug modtaget Landbrug Fyn. Her den første udgave fra 5. oktober 1981 sammen med den seneste avis. Foto: Erik Hansen I 40 år har jordbrugerne og alle øvrige i og omkring fynsk landbrug modtaget Landbrug Fyn. Her den første udgave fra 5. oktober 1981 sammen med den seneste avis. Foto: Erik Hansen Siden 1995 har LandbrugFyn haft redaktion på Odensevej 29 i Langeskov. L-Mediehus har i dag 40 ansatte og udgiver ugeaviser i hele landet, dagbladet Effektivt Landbrug og en række web-medier. Foto: Erik Hansen ,LandbrugFyns første redaktion var i det tidligere renseri og fotostudie på Odensevej 8 i Langeskov. Arkivfoto: Erik Hansen

Hoveddøren på mediehuset i Langeskov går ugen igennem op adskillige gange, når ældre landmænd, som er flyttet fra gården til et parcelhus i omegnen, fortsat vil have ugens nyheder og historier fra den fynske landbrugsverden med sig hjem på tryk. Eller folk med interesse for landbruget, der kommer forbi på den befærdede vej gennem byen, som stikker hovedet ind for at hente den nyeste LandbrugFyn på reolen lige bag døren. Her kan avisen altid afhentes ganske gratis, og det benytter mange sig af.

Over 10.000 i det fynske område får ligeledes gratis - avisen leveret i postkassen af reklamebuddet uge efter uge. Det er landmændene og landejendomme over hele Fyn og på øerne, som opfylder kriterierne for at modtage vores avis, eller de virksomheder, som vi samarbejder med.

Men siger man nej til at modtage reklamer, så skal man tilmelde sig som modtager på Minetilbud.dk, hvis man er interesseret i at modtage LandbrugFyn.

Endelig er der også muligheden for at tegne abonnement, så man får avisen leveret på adressen, allerede om lørdagen, og i øvrigt sammen med weekendudgaven af mediehusets dagblad, Effektivt Landbrug.

Og selvfølgelig kan LandbrugFyn også læses på nettet. Her ligger ugens avis altid klar allerede om lørdagen fra klokken 08.00 på www.landbrugfyn.dk. Ugen igennem vil man her tillige finde seneste nyt fra begivenheder i fynsk landbrug og på landsplan.

Landposten i 1981

Som det fremgår, er der muligheder nok for at få fingrene i avisen og de seneste fynske nyheder om landbruget og livet på landet.

Mere enkelt var det tilbage i 1981, hvor den første udgave af LandbrugFyn så dagens lys den 5. oktober. Altså for præcis 40 år siden.

Dengang havde det statslige postvæsen monopol på omdelingen, og meget behændigt en modtagergruppe for »samtlige jordbrugere«. Den talte alle landmænd, godsejere, proprietærer, forpagtere, boelsmænd, husmænd eller aftægtsboliger, hvor den ældre landmandsgeneration havde overbevist landposten om, at man selvfølgelig ikke kunne undvære aviser og reklamer til jordbrugerne. Det var »tider«…

Både print og e-avis

Fra de daværende godt 17.000 modtagere har strukturudviklingen i landbruget og på landet naturligvis gjort sit indhug, og sammen med ændringerne i distributionsleddet og internettets indtog, er oplaget af den trykte avis her 40 år efter nede på godt 10.000 eksemplarer.

Til gengæld er antallet af læsere og brugere af e-avisen på hjemmesiden steget betragteligt, i takt med tilgangen til internettet og udviklingen af læsevenligheden, og oplevelsen på web-delen er markant forbedret.

På mediehuset glæder vi os over, at vi på denne måde kan imødekomme ønskerne fra læserne og brugerne på alle platforme.

Uundværlig

Personligt har det været utroligt spændende at være en del af i alle de 40 år. Ikke mindst, at både læsere og annoncører i den grad har bakket LandbrugFyn op hele vejen igennem, således avisen fortsat er en uundværlig del af hverdagen i landbruget, i samhandlen med annoncørerne og formidlingen af budskaber til og fra landet.

I redaktionen anstrenger vi os uge efter uge for at skildre livet og forholdet for det fynske landbrug og dets mange følgevirksomheder, lige fra markplanen på et gods, generationsskifte på en kvæggård, en ny traktormodel fra maskinforretningen, reportage fra generalforsamlingen i landboforeningen eller landboungdommen, til det unge landbopar, som har etableret sig med en gårdbutik, økonomikonsulenten med 25-års jubilæum osv. osv.

Redaktionen og annonceafdelingen siger tak for den fantastiske opbakning til avisen gennem de første 40 år, og vi lover også fremover at bestræbe os for at give vores bidrag til samhørigheden og den vigtige formidling af information til og imellem alle fynske landmænd, folk på landet og virksomhederne i og omkring landbruget.

LandbrugFyn

Avisens historie:

LandbrugFyn udkom første gang 5. oktober 1981. Udgiver var Forlaget Ravnekrogen i Langeskov, ejet af redaktør Palle Ravn. Dog var der i et lille års tid forinden udgivet en fynsk landbrugsavis, Fynsk LandbrugsNyt, i samarbejde med en avis på Lolland-Falster

I 1993 overtages ejerskabet af LandbrugFyn A/S, ejet af medarbejderne Per Jørgensen og Erik Hansen. Den hidtidige indehaver Palle Ravn afgår ved døden senere samme år

To år senere rykkes redaktionen fra Odensevej 8 i Langeskov (billedet) til den nuværende adresse på modsatte side af den gamle hovedvej gennem byen

I 1995 opstartes en søsteravis i Syd- og Sønderjylland, LandbrugSyd

I 2000 købes 14-dags avisen Effektivt Landbrug, der fem år senere bliver til dagblad

I 2007 etableres LandbrugNord og LandbrugØst, således mediehuset dækker hele landet med i alt 85.000 ugeaviser

L-Mediehus A/S:

Samlet beskæftiger L-Mediehus A/S 40 medarbejdere, henholdsvis journalister, salgs- og annoncemedarbejdere, grafikere og administrationspersonale. Flest er tilknyttet mediehuset i Langeskov (billedet), men derudover er der redaktioner i Brørup og Støvring

L-Mediehus A/S er privatejet, efter internt generationsskifte for snart tre år siden, med salgsdirektør Mikkel Kokholm Jørgensen og chefredaktør Jacob Lund-Larsen som indehavere

Læs også