Skovdyrkerne i solidt plus og fremgang

De fem lokalforeninger i Skovdyrkerne kom ud af seneste regnskabsår med et samlet plus på 6,5 millioner kroner. Det er rekord, godt hjulpet på vej af et varmt råtræmarked og stor interesse for at rejse skov.

Skovdyrkerne kom styrket igennem det seneste regnskabsår.

Landets fem skovdyrkerforeninger har samlet leveret et overskud på 6,5 millioner kroner. Det er rekord. Omsætningen er steget til 579 millioner kroner.

Det er samtidig første gang i tre år, at alle foreninger har sorte tal på bundlinjen.

- Råtræmarkedet var brandvarmt i 2020/2021, og skovningsaktiviteten var derfor usædvanlig høj. Samtidig vokser skovrejsning som forretningsområde – godt hjulpet på vej af statens tilskudsordninger og stor interesse for at plante træer mod klimaforandringer, lyder begrundelsen i Skovdyrkernes årsberetning.

- Omvendt trækker flis- og juletræsmarkedet i den anden retning. Markedet for juletræer er kun lige på vej ud af mørket, og flispriserne er ramt af en nedadgående tendens, fremgår det.

Alle foreninger har sorte tal

Det mest markante årsresultat leverer Skovdyrkerne Nord-Øst. Overskuddet er ikke størst, men forbedringen fra forrige regnskabsår er på næsten to millioner kroner. Fra et underskud i 2019/2020 på 914.000 kroner til årets overskud på godt og vel en million kroner.

I Skovdyrkerne Vestjylland er der for 34. gang i træk et positivt resultat. Denne gang er det på 1.924.000 kroner. Før korrektion for formuepleje og skat er resultatet på 1.250.000 kroner.

Skovdyrkerne Midt driver relativt store juletræs- og klippegrøntforretninger. I 2020-sæsonen lykkedes det at skabe en god balance mellem indkøb og salg i begge forretningsområder og dermed tilfredsstillende dækningsbidrag. Foreningen lander et resultat på 884.000 kroner ud af en omsætning på 94 millioner kroner.

Regnskabet i Skovdyrkerne Syd landede over det budgetterede på både top- og bundlinje. Omsætningen blev på 123 millioner kroner, og resultatet landede på 1.603.000 kroner. Alle forretningsområder udviklede sig fornuftigt.

Skovdyrkerne Øerne realiserede i 2020/2021 en omsætning på knap 185 millioner kroner og et samlet dækningsbidrag på 24 millioner kroner. Begge dele er rekord i foreningens historie. Omsætningen på råtræ slog alle forventninger. Årsresultatet lander på 1.134.000 kroner.

Stabilt areal

Omsætningen på 579 millioner kroner en markant stigning i forhold til året før, nemlig med 8,2 procent.

Den stærke fremgang er opnået på baggrund af et stort set uændret medlemsareal. Det er reduceret mindre end en procent i løbet af regnskabsperioden.

Det samlede medlemstal er faldet svagt, og samlet set er der blevet 150 færre medlemmer.

- Det er primært ejere af de små skovejendomme, der forsvinder. Det tilskriver vi den generelle strukturudvikling i det åbne land, hvor bedrifter sammenlægges og tilhørende skove dermed også samles på færre hænder, lyder det.

Læs også