Ny alsidig formand

Den nye formand for Landboforeningen Midtjylland, Anders Ahrenfeldt, har blikket rettet imod de udfordringer, CO2 og prissvingninger volder for landbrugsproduktionen i Danmark.

- Jeg vil fokusere lidt mere på landbrugsproduktion i forhold til CO2 og prissvingninger. Vi skal i den kommende periode være meget opmærksomme på de store udsving, både på det vi køber og sælger. Det kan være svært at udfærdige de rigtige budgetter. Vi skal nøje overveje, hvor meget det kan betale sig at spare på gødning og kraftfoder. Anders og Jonna ejer Ny Dalsgård ved Kjellerup, hvor Landboforeningen Midtjyllands første formand, H. H. Holm, boede, da foreningen blev stiftet i 1846.

Anders Ahrenfeldt er en mangefarvet palette. Han er både økologisk og konventionel landmand. Han er nysgerrig, livserfaren og ejer en skovbegravelsesplads. Og nu også formand for Landboforeningen Midtjylland.

Mottoet er grøn omstilling med sort bundlinje. 

- Jeg har både arbejdet som ejendomskonsulent, økonomikonsulent, direktør og forstander, og i 2009 besluttede min kone og jeg begge at sige vores jobs op for at kaste os ud i eget landbrug, fortæller 72-årige Anders Ahrenfeldt, der bor i Kjellerup med sin kone Jonna. 

Han blev valgt som ny formand for Landboforeningen Midtjylland tidligere på året, på foreningens årlige generalforsamling, hvor tidligere formand Frede Lundgaard Madsen havde valgt at træde tilbage efter 25 års tro tjeneste.

- Jeg glæder mig over, vi nu er ovre Corona, så vi kan komme ud til medlemmerne og snakke med dem om, hvad der rører sig derude, siger Anders.

Vil fokusere på produktion

Anders vil som ny formand blande sig i debatter, skrive læserbreve og køre foreningens planer videre.

- Jeg vil fokusere lidt mere på landbrugsproduktion i forhold til CO2 og prissvingninger. Vi skal i den kommende periode være meget opmærksomme på de store udsving, både på det vi køber og sælger. Det kan være svært at udfærdige de rigtige budgetter. Vi skal nøje overveje, hvor meget det kan betale sig at spare på gødning og kraftfoder.

- Min største frygt er, at regeringen og dens støttepartier vil reducere landbrugets fremtidige muligheder med masser af forskellige afgifter på CO2 og andet, som vi ikke kan gøre noget ved. Det tjener ikke noget formål at tvinge landbrugsproduktion ud af landet. CO2 skal reduceres i hele verden ved at anvende mindre fossil energi, siger den ny formand.

Grøn omstilling med sort bundlinje – og en skovbegravelsesplads

Anders Ahrenfeldt og hans kone ejer i alt 560 midtjyske hektar fordelt i Kjellerup, Salling og Møldrup. Cirka 200 hektar dyrkes økologisk. På den gode jord ved Kjellerup og Salling driver de konventionel avl, og i Møldrup er det primært naturpleje og økologi.

De har udlagt 10 hektar til lavbund for at reducere CO2, fosfor og kvælstof. Her går et vandløb, der afvander til Hjarbæk fjord - der i øvrigt også er et vigtigt projekt for Anders. 

- Jeg kalder det grøn omstilling med sort bundlinje. Min holdning er, at hvis man har noget natur eller dårlig landbrugsjord, så kan man lade det gå mere eller mindre tilbage til naturen. Til gengæld skal vi have lov til at dyrke vores landbrugsjord i fred. Vi skal have lov til at gødske og anvende lovlige sprøjtemidler uden en masse begrænsninger, siger Anders Ahrenfeldt.

På naturområdet i Møldrup går kødkvæg, primært korthorn, og islandske heste.

Anders og Jonna ejer Hostrup Hovedgård ved Salling, hvor man blandt andet kan holde fester og overnatte. Her har de i 2020 også fået anlagt en skovbegravelsesplads i bøgeskov på to hektar. Her er der også store naturarealer, hvor der om vinteren går Skotsk Højlandskvæg og islandske heste, der udfører helårsnaturpleje. Om sommeren kommer der flere kreaturer fra Møldrup og Kjellerup derop for at udføre sommernaturpleje.

Desuden ejer de Ny Dalsgård ved Kjellerup, hvor Landboforeningen Midtjyllands første formand, H. H. Holm, boede, da foreningen blev stiftet i 1846.

 

Om Anders Ahrenfeldt

 • Uddannet landmand 1969
 • Cand. Agro 1975
 • Reg. Revisor 1985
 • Ejendomsmægler 1984

Jobs

 • Økonomikonsulent 1975-96
 • Ejendomskonsulent 1981-96
 • Revisor 1985-1996
 • Direktør for Landbo Midt i Viborg 1996-2005
 • Forstander for Agroskolen i Hammerum 2005-2009
 • Deltidslandmand 1977-2009
 • Selvstændig landmand 2009-

Læs også