Danish Crown henter nyt bestyrelsesmedlem i Carlsberg

Koncerndirektør for strategi og digitalisering i Carlsberg Breweries, Søren Brinck, udpeges som nyt bestyrelsesmedlem i Danish Crown A/S fra januar 2023. Samtidig foreslås nuværende bestyrelsesmedlem Camilla Sylvest, Novo Nordisk, til posten som næstformand.

Bestyrelsen i Danish Crown får styrket kompetencerne inden for digitalisering og dagligvaremarkedet med valget af sit nye bestyrelsesmedlem. Valget er faldet på den 48-årige Søren Brinck, der er koncerndirektør for strategi og digitalisering i Carlsberg.

- Det er mig en glæde at byde Søren Brinck velkommen i vores bestyrelse. Han har en række kompetencer og megen ledelseserfaring, som vil være et godt bidrag til arbejdet med udviklingen af Danish Crown og skabelsen af en bæredygtig fødevareproduktion, siger Erik Bredholt, bestyrelsesformand.

Søren Brinck er cand. merc. fra Århus Universitet i 2000. Herfra arbejdede han som konsulent i Accenture og med kommerciel udvikling i Arla Foods, inden han i 2006 blev ansat i Carlsberg som direktør for Commercial Excellence.

Derefter har han klatret ad karrierestigen i Carlsberg og fik af tre omgange landeansvaret for Carlsbergs aktiviteter i henholdsvis Grækenland, Norge og endelig i Danmark. I 2020 fik han ansvaret for en del af den asiatiske region og blev sidste år medlem af Carlsbergs koncernledelse med ansvar for koncernstrategi og digitalisering.

- Jeg ser virkelig frem til at blive en del af bestyrelsen i en ikonisk dansk fødevarevirksomhed som Danish Crown, hvor jeg glæder mig til at deltage i den videre udvikling af virksomheden sammen med den øvrige bestyrelse og ledelse, siger Søren Brinck.

Søren Brinck bliver et af fire bestyrelsesmedlemmer i Danish Crown A/S, som ikke er andelsejere i Danish Crown. De fire uafhængige bestyrelsesmedlemmer udpeges af bestyrelsen i Danish Crown Amba og supplerer de seks ejervalgte bestyrelsesmedlemmer og tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen for Danish Crown A/S.

Bestyrelsesposten bliver ledig, fordi Mads Nipper, CEO i Ørsted, i februar meddelte, at han udtræder som uafhængigt medlem af Danish Crown ved regnskabsårets udgang efter mere end seks år på posten. Med hans udtrædelse bliver næstformandsposten i Danish Crown A/S samtidig ledig, og Danish Crown Ambas bestyrelse foreslår derfor det nuværende uafhængige bestyrelsesmedlem Camilla Sylvest, koncerndirektør i Novo Nordisk, som ny næstformand.

Danish Crown A/S konstituerer sig med valg af formand og næstformand på det første møde i det nye regnskabsår.

Læs også