Arla sænker mælkeprisen til økologer

Arlas acontopris for konventionel mælk er uændret i april 2018. Økologerne får prisfald på en eurocent.

Arlas økologer i Danmark og Sverige kan i april se frem til at få mindre for deres mælk. Arla har netop oplyst, at de sænker acontoprisen med en eurocent i de to lande. Acontoprisen i Centraleuropa og Storbritannien for økologisk mælk forbliver uændret.

- Det økologiske marked er forblevet stabilt, om end udbuddet svækker de danske og svenske markeder, lyder forklaringen fra Arla.

For konventionel mælk er Arlas acontorpris i april uændret.

I acontoprisen indgår tillægget for deltagelse i Arlagården Plus på 1 eurocent. Dermed bliver acontoprisen for konventionel mælk inklusive tillæg for deltagelse i Arlagården Plus 226,6 øre/kg.

Acontoprisen for mælk produceret på basis af non-GM foder inklusive tillæg for deltagelse i Arlagården Plus bliver 234,0 øre/kg. Acontoprisen for økomælk inklusive tillæg for deltagelse i Arlagården Plus bliver 328,2 øre/kg.

- Industrimarkedspriserne har stabiliseret sig over de seneste uger, dog forbliver proteinpriserne på et rekord lavt niveau. Den seneste stigning i fedt- og ostepriserne er aftaget, således at disse priser har stabiliseret sig omkring februar-niveauet.

Udsigten for mælkeprisen for de kommende måneder forbliver usikker.

Læs også