Danish Crown byder ind på fremtidens Danmark

Medlemmer af regeringens

Disruptionråd har været på rundvisning hos Danish Crown i Horsens, som fik ros.

Der skal også i fremtiden regnes med Danish Crown som en del af dansk erhvervsliv.
Dén blåstempling tager slagterikoncernen regeringens Disruptionråd til indtægt for, efter at flere af rådsmedlemmerne med økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille i spidsen mandag besøgte Danish Crowns slagteri i Horsens og fik en rundvisning.
Disruptionrådet har til formål at finde ud af, hvad Danmark skal leve af i fremtiden.
Besøget fandt sted i forlængelse af et todages møde i Disruptionrådet, som også Danish Crowns topchef, Jais Valeur, er medlem af. Han havde inviteret rådets medlemmer på besøg i Horsens, så de kunne få et førstehåndsindtryk af, hvordan et slagteri drives i år 2018.

Var begejstret

- Jeg synes, det er ekstremt vigtigt, at der også er produktionsvirksomheder i Danmark i fremtiden. Hele disruption-diskussionen handler jo ikke bare om de nye typer af virksomheder, men også om hvordan produktionen kan fortsætte med at være i Danmark, sagde Simon Emil Ammitzbøll-Bille efter besøget ifølge en pressemeddelelse fra Danish Crown.
På Disruptionrådets møde i Herning blev det blandt andet diskuteret, hvad der skal til for, at danske virksomheder i fremtiden har adgang til den arbejdskraft og de kompetencer, der er brug for.

Overrasket minister

I den sammenhæng har Danish Crowns administrerende direktør Jais Valeur ifølge pressemeddelelsen sporet en øget forståelse for, at det giver værdi for Danmark at have mange forskellige typer virksomheder, deriblandt produktionsvirksomheder som Danish Crown.
- Jeg synes aldrig, der har været mere brug for en virksomhed som Danish Crown, end der er nu. Der er behov for sunde fødevarer, der er produceret på en forsvarlig og bæredygtig måde, men det er helt afgørende, at vi kan få den arbejdskraft, som vi har brug for, og det fornemmer jeg også, politikkerne har forståelse for, sagde Jais Valeur,
Ud over at diskutere konkrete emner blev der under besøget også tid til et langt stop ved stalden. Simon Emil Ammitzbøll-Bille sagde:
- Jeg er overrasket over, hvor rolige grisene er før slagtningen, og jeg er imponeret over, at der er brugt dyrepsykologer til at planlægge hele den del af processen. Det tror jeg, at der er mange, der måske ville have godt af at se og høre lidt om.

Disruptionrådet
• »Disruptionrådet – Partnerskabet for Danmarks fremtid« skal frem til udgangen af 2018 komme med forslag til, hvordan Danmark sikrer, at danske virksomheder og danskerne er godt rustet til fremtiden og fremtidens arbejdsmarked
• Disruptionrådet skal have fokus på, hvordan Danmark udnytter mulighederne i den teknologiske og digitale udvikling bedst muligt
• Statsminister Lars Løkke Rasmussen er formand for Disruptionrådet. Rådet består af 32 faste medlemmer, der omfatter virksomheder, arbejdsmarkedets parter, eksperter samt en repræsentant for de unge i Danmark samt syv ministre
• Disruption er et engelsk udtryk for en teknologisk udvikling, hvor innovation grundlæggende ændrer en eksisterende branches forretningsmodeller
Kilde: Beskæftigelsesministeriet
 

Læs også