bannerPos

Tican øger omsætningen kraftigt

Tican øgede sidste år omsætningen med 18,5 procent. Arkivfoto
16-04-2020 12:28

Tican øgede sidste år omsætningen med mere end en milliard kroner.

Ticans resultat er igen i klar fremgang, viser virksomhedens årsregnskab for 2019.

Driftsresultatet (EBIT) i de danske selskaber blev på 143,8 millioner kroner, hvilket vel at mærke er efter, at der er udbetalt
318 millioner kroner i tillæg til den ugentlige noteringspris til griseproducenterne, svarende til 105 øre/kg.

Driftsresultatet er ifølge ledelsen i Tican »solidt og tilfredsstillende«.

Godt i vej

- Vi er lykkedes med at udvikle virksomheden mod en fortsat styrkelse af vores konkurrenceevne og sikring af gode driftsresultater, siger adm. direktør Niels Jørgen Villesen, og tilføjer:

- Vore dygtige medarbejdere bidrager i høj grad til denne udvikling, og vi oplever samtidig en stor opbakning og tillid fra landmændene, der leverer råvaren. Vi har dermed et godt grundlag for virksomhedens fremtidige udvikling.

Det samlede resultat før skat for hele Tican koncernen blev på 208,1 millioner kroner. I dette resultat er
indregnet resultatet af datterselskaber i UK.

Omsætning steg

Samtidig steg omsætningen kraftigt, selvom antallet af slagtede grise i Tican faldt med 1,3 procent til lidt over 3,4 millioner stk. i forhold til
året før,.

Omsætningen steg således med 18,5 procent til 7,8 milliarder kroner. 

Årsagen er selvfølgelig de højere priser på svinekød.

- Regnskabsåret 2019 har, på grund af udbredelsen af afrikansk svinepest i specielt Kina med store fald i verdens forsyning af grisekød, resulteret i store prisstigninger. Prisen på grisekød steg således med 27 procent i forhold til året før, skriver Tican i en pressemeddelelse.

Slagtninger

Her konstaterer virksomhden også, at Ticans fald i slagtningerne er »betydeligt lavere end for Danmark som helhed, hvor produktionen af slagtegrise faldt med næsten 9 procent i forhold til året før«.

- Dette lavere fald skyldes blandt andet, at Tican har tegnet kontrakt med flere nye leverandører, som påbegyndte leverancerne i løbet af året, skriver Tican.

mip

Nøgletal for Tican
1.000 kr. 2019 2018
Omsætning 7.825,5 6.606,5
Nettoresultat 208,1 89,5
Balance 2,732,6 2.188,3
Egenkapital 789,4 549,9
Antal ansatte 2.102 1.974
Slagtede grise (1.000 stk.) 3.422,3 3.467,1

 

Gamle bygninger kræver vedligehold

Selvom landbrugene og de nye staldbygninger bliver større og større, er det vigtigt at bevare de gamle og mindre avlsbygninger som et vidne om landets stolte landbrugstraditioner.

Nyt fodertilskud har ført til friske søer og flere grise

- Når vi får tre grise mere igennem pr. årsso inklusiv de managementmæssige tiltag, så har det værdi. Sådan lyder ordene blandt andet fra en fynsk svineproducent, der i snart et år har tilsat fodertilskuddet EP199 i drægtigheds- og diegivningsperioden.

USDA overrasker prisstærkt

For en gang skyld overrasker det amerikanske landbrugsministerium med en prisstærk WASDE-rapport for blandt andet hvede. Det ser derfor stadig ud til, at hvedeprisen kan gå yderligere op til trods for den igangværende europæiske hvedehøst.

Så er kornhøsten i gang på Sydvestfyn

Som et af de første steder i Danmark tog Henrik Banke og hans far, Jørgen Banke, som tilsammen ejer Ebberup Maskinstation på Sydvestfyn, i dag hul på høst af deres vinterbyg.

Sparker gang i multifunktionel jordfordeling

De første tre projekter med multifunktionel jordfordeling kan nu starte op, efter at Landbrugsstyrelsen har givet tilladelse til tre projekter. I alt forventes det, at der kan blive omfordelt mere end 2.000 hektar landbrugsjord gennem frivillige aftaler.

Forudser normal svensk høst

Svenske Lantmännen forudser, at den svenske korn- og oliefrøhøst i år bliver på 6,1 millioner tons, hvilket er på et normalt leje.

Landbruget kræver svar om kloakvandet i Limfjorden

Nu vil landboforeningerne LandboNord, Agri Nord, LandboThy og Landboforeningen Limfjord have klarlagt, hvor mange næringsstoffer, blandt andet kvælstof og fosfor, der er i udledningerne fra kommunerne. Det vil de, efter det er kommet frem, at flere kommuner udleder urenset spildevand direkte i Limfjorden.

Et lille håb om fælles løsninger og intern enighed

På LandboNords generalforsamling, der i år foregik digitalt, lagde formand, Niels Vestergaard Salling, vægt på vigtigheden af fælles løsninger med blandt andre DN, mens der internt i landbruget er brug for fælles fodslag.
Side 1 af 1874 (37477 artikler)Prev1234567187218731874Next