Tysk konkurrencesag koster DLG 119 millioner kroner

Mens DLG-ledelsen kan glæde sig over fremgang på flere vigtige nøgletal i 2019, så må koncernen også sande, at tysk konkurrencesag koster trecifret millionbeløb på bundlinjen.

Sidste år var det tørken i sommeren 2018, som kostede DLG et trecifret millionbeløb på bundlinjen i regnskabet. I år er det en konkurrencesag fra Tyskland med et datterselskab til et datterselskab, som koster dyrt for DLG.

I december sidste år indgik BSL, der er et datterselskab til tyske HaGe, som DLG ejer 54 procent af, en aftale med de tyske konkurrencemyndigheder i en sag vedrørende koordinering af priser på grossistmarkedet for planteværn. Som en del af aftalen har BSL betalt en bøde på 29,25 millioner euro, som svarer til 218 millioner kroner.

For DLG-koncernen betyder aftalen, at regningen bliver på 119 millioner kroner, som resultatet før skat bliver direkte påvirket af.

Det fortalte DLG-topledelsen, da de onsdag eftermiddag stillede op til et pressemøde i anledning af præsentationen af regnskabet for 2019.

- Før skat er påvirkningen stort set det samme, som tørken var i 2018, sagde Kristian Hundebøll.

Ligger 20 år tilbage

Sagen i Tyskland involverede flere af de store spillere i den tyske grovvarebranche, og har sin oprindelse før 2008, hvor HaGe købte BSL.
Fra koncernchef Kristian Hundebøll lød det, at da sagen ligger så mange år tilbage, så er det for ham svært at se, hvad man fra DLG eller HaGes side skulle have gjort anderledes.

- Det er jo svært at håndtere en sag, der ligger 20 år tilbage.

- Da HaGe overtog selskabet i 2008, der lavede man en »due of diligence« efter de forskrifter og kutymer, som lå dengang. Det er lidt svært at sidde her i dag og dømme nogle for ikke at have gjort deres arbejde godt nok. BSL har haft en fortid, som ikke nogen vidste eller kendte til, sagde Kristian Hundebøll.

Han fortalte, at da man fik nys om sagen, arbejdede man tæt sammen med de tyske konkurrencemyndigheder, som også har betydet, at man ifølge koncernchefen har fået en betydelig rabat på bødens størrelse i forhold til mange af de andre spillere i sagen.

Hvor stor rabat ville koncernchefen dog ikke komme ind på.- Den var markant, lød svaret blot.

Nøgletal for DLG-koncernen: 

  2019** 2019* 2018 2017  
Omsætning, mia. kr. 50 50 48,9 49,1  
Driftsresultat (EBITDA) mio. kr. 1.9 1710 1542 1706  
Driftsresultat (EBIT) mio. kr. 1074 1048 886 1004  
Resultat før skat (EBT), mio. kr. 518 532 560 745    
Koncernresultat (EAT), mio. kr. 251 360 401 575    
Egenkapital, mia. kr. 6065 6077 5,6 5,2  
Soliditet i % 27,5 29,2 28,2 26,6  
Overskudsdeklarering, mio. kr. 108 108 92 131  

*tallene er opgjort efter regnskabstandard man benyttede før 2019, som gør at tallene kan sammenlignes med tidligere år. Fra i år benytter DLG regnskabsstandarden IFRS 16

** Opgjort efter IFRS 16

 

Glade for at eje BSL

Fra Kristian Hundebøll blev det understreget, at man i DLG er glade for at eje BSL.

- De leverer jo en god indtjening år for år. I år kom de ud med et resultat før skat på 75 millioner kroner. Så det er et godt solidt selskab.

Fra bestyrelsesformand i DLG, Niels Dengsø Jensen, lød det, at man underviser sine medarbejdere i ikke at indgå i konkurrenceforvridende samarbejde med andre.

- Det er nede i detaljer helt ude ved sælger, sagde han, og forklarede, at det ikke er i lyset af konkurrencesagen, at man har taget det initiativ, sagde han.

Omsatte for 50 milliarder

I alt omsatte DLG i 2019 for 50 milliarder kroner. Det er første gang i fire år, at man når op over 50 milliarder i omsætning. Driftsresultatet, EBITDA, nåede lidt over 1,9 milliarder kroner.

Hertil skal det bemærkes, at DLG i 2019 benytter sig af en ny regnskabsstandard, den såkaldte IFRS 16, som gør, at man ikke direkte kan sammenligne EBITDA i 2019 med 2018. Benytter man den regnskabsstandard, som man hidtil har kørt efter, så var EBITDA på 1,7 milliarder kroner i 2019 mod 1,5 milliarder kroner i 2018.

Flere nøgletal blev fremhævet som særdeles positive af DLG-ledelsen under onsdagens pressemøde. Soliditetsgraden er steget til 29,2 procent, opgjort efter den gamle regnskabsstandard. Gearingen er på 4,3. Egenkapitalen er steget til over  6 milliarder kroner.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 35

Læs også