Ejendomsmægler Evald Borup

Læs mere her

Ejendomsmægler Evald Borup

Gerdingvej 1

9520 Skørping

Ejendomsmæglerfirmaet Evald Borup I/S er et selvstændigt og uafhængigt ejendomsmæglerfirma med speciale i produktionslandbrug samt skovejendomme, liebhaveri, godser, herregårde, lyst- og jagtejendomme.

Et stærkt team

Ejendomsmæglerfirmaet I/S ejes og drives af Evald Borup og Kristian Kristensen. Evald Borup, som er uddannet landbrugskonsulent med tidligere ansættelse i Aalborg Amts Landboforening og Realkredit Danmark. Evald Borup er desuden Registeret Revisor, ejendomsmægleruddannet fra Aalborg Handelsskole samt uddannet Valuar og har flere gange fungeret som Syns- og skønsmand for Vestre Landsret.
Evald Borup driver mæglerkontoret fra sin privatadresse på Hvinkærgaard i Gerding ved Skørping, hvor han også driver 55 hektar planteavl.

Kristian Kristensen er i 2019 indtrådt som medejer af ejendomsmæglerfirma-et Evald Borup I/S, og har en baggrund med uddannelse som civiløkonom, jordbrugsteknolog og ejendomsmægler. Kristian har tidligere arbejdet med landbrug og realkredit, og siden 2008 som ejendomsmægler med speciale i landbrug. Kristian bor i Pandrup, hvorfra forretningens nordligste kontor er placeret.

Ejendomsmægler og valuar Mie Hansen er ansat i ejendomsmæglerfirmaet. Hun er oprindelig uddannet advokatsekretær og var i 16 år ansat i Realkredit Danmark som landbrugsrådgiver.

Tilflytteren Birgitte Rolsted har indtil foråret 2015 boet på Amager og har 31 års erfaring indenfor den finansielle sektor, heraf 12 år som ejendomsmægler hos Nybolig og 9 år i en privat virksomhed i Nyhavn i København med bl.a. administration af bolighandel, udlejning, pantebreve og restauranter.

Evald Borup og Mie Hansen har arbejdet sammen siden 1986 og er et stærkt ejendomsmæglerteam. Evald Borup tager sig primært af de større produktionslandbrug, mens Mie Hansen og Birgitte Rolsted hovedsageligt arbejder med lyst- og liebhaverejendommene, og Hans Arenfeldt elsker at sætte pris på naturen og hvad dermed følger.

Skov- og landskabsingeniør Hans Arenfeldt er ekspert på ejendomme med skov, natur eller juletræer, og sætter også pris på jagt, fred, ro og anden herlighedsværdi.

Frie og uafhængige

Firmaet har ingen samarbejdsaftaler med nogen bestemt bank, kreditforening eller forsikringsselskab.
Der modtages ingen provision, vederlag eller rabat for anvisninger. Frihed og uafhængighed vægtes højt, men der samarbejdes gerne med sælgers og købers advokat, økonomirådgivere, bank og revisor i hvert enkelt salg.
Vi har rabataftaler med Nordjyske og JyllandsPosten, vores rabatter gives videre til vores sælger.

Ansvarlig leder

Evald Borup og Kristian Kristensen er de ansvarlige ledere af firmaet.

Øvrige oplysninger
Virksomheden har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse hos Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup Tlf. 70112020 www.tryg.dk, Forsikringen dækker kun formidling af ejendomme beliggende i Danmark, som foretages fra kontorer beliggende i Europa.
Virksomheden og de ansatte ejendomsmæglere i virksomheden er medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening www.de.dk Ejendomsmæglerlovgivningen er underlagt Erhvervsstyrelsen, se www.erhvervsstyrelsen.dk
Firmaets cvr nummer 40656537