Husk fokus på kornet

Flere parametre spiller ind på kornets kvalitet. Både i marken og i oplagringen skal man være opmærksom.

- Vær opmærksom på den skjulte fugt, og dermed forhøjede risiko for svampevækst og ødelagt korn, påpeger Jacob Dall, Vitfoss.
Det er vigtigt at tjekke op på det lagrede korn i løbet af de første tre måneder, for at undgå, at der trækker fugt ud af kernerne.
- Kornet skal beluftes og måske endda tørres ekstraordinært, hvis fugtigheden er blevet for høj – også efter lagring, siger Jacob Dall, konsulent hos Vitfoss med fokus på, at kornkvaliteten skal være og forblive så høj som mulig.
- Der er flere parametre i spil, når vi taler kornkvalitet, men den skjulte fugt, og dermed forhøjede risiko for svampevækst og ødelagt korn er væsentlig og vigtig at have fokus på. Især fordi mange glemmer det, når de tilfredse lægger korn på lager, der vurderes tørt og af høj kvalitet.
 

Rens kornet inden brug

En anden parameter er ifølge Jacob Dall kornets renhed.
- Rens kornet inden brug og lad være med at benytte det afrensede til en anden dyregruppe. Det skal kasseres. Vi ser en klar stigning i salg af toksinbindere her i april, maj, juni, hvor lagrene efterhånden bliver tømt.
- Det vidner klart om, at man er nået ned til de nederste lag, og især i amerikanersiloer, hvor man ikke udtager konsekvent fra bunden, er det typisk de sidste lag, der har toksinproblemer, grundet det løsnede støv og avner, der gennem sæsonen er landet i bunden af siloen, forklarer Jacob Dall.
 

Korrekt svampebekæmpelse

Han understreger samtidig, at de på det seneste har set forøget angreb af skimmel i forhold til gennemsnitlige år.
- Det betyder ikke automatisk, at kornet er dårligt. Men det forøger alt andet lige risikoen for toksiner senere hen betydeligt, oplyser han og minder om, at svampebekæmpelsen i marken skal være korrekt.
- Det kan altid betale sig at se sin svampebekæmpelsesplan efter i sømmene, lyder det fra Vitfoss-konsulenten.
Slutteligt påpeger Jacob Dall, at det de første cirka to måneder efter høst, anbefales at tilsætte ekstra E-vitamin, for at modvirke de negative effekter af kornets eftermodningsproces også kaldet nykornsforgiftning.
- Når vi høster kornet, er det endnu ikke færdigmodnet. Derfor dannes der frie radikaler, der kan modvirkes af E-vitaminet, siger han.
 

» - Kornet skal beluftes og måske endda tørres ekstraordinært,
hvis fugtigheden er blevet for høj – også efter lagring.«

Jacob Dall

 

Læs også