bannerPos

80 til halmmøde i Heden

Halmmødet hos Heden Maskinforretning foregik blandt MF-nyheder til den kommende høst, blandt andet den nye Ideal-mejetærsker og 2370 UHD-presseren.
25-06-2019 17:22

Flere end 80 – både landmænd og andre interesserede – deltog i det møde, som Danske Halmleverandører i torsdags afholdt hos Heden Maskinforretning på Midtfyn.

Formålet med mødet var dels at orientere om de mange nye muligheder for udnyttelse af halm som miljø- og klimavenlig råvare til blandt andet biomaterialer og energi. Og dels at sikre forståelse for betydningen, for den enkelte halmleverandør, af det arbejde, den landsdækkende forening Danske Halmleverandører laver, og samtidig få endnu flere til at blive medlem.

- Det var et rigtig positivt møde med mange gode indlæg og en god debat, siger Danske Halmleverandørers formand, Hans Stougaard, Flemløse, som håber, at der blandt de mange tilstedeværende var flere, som kunne have lyst til at være medlemmer af leverandørforeningen.   

Skepsis hos L&F over udsigt til flytning af miljømål

Landbrug & Fødevarer forholder sig skeptisk over for, at overvurdering af kvælstoftilførslen er lig med, at miljømål også dermed skal flytte sig tilsvarende nedad.

Viruspræparat godkendt

Miljøstyrelsen har godkendt produktet V10 Elicitor, som indeholder viruspartikler til bekæmpelse af »Mild Pepino Mosaik Virus VC1« i tomater i lukkede væksthuse.

Harmony 50 SX er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs

Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Harmony 50 SX til mindre anvendelse i sukkermajs.

Regnefejl betyder ikke, at man kommer 3.000 tons tættere på miljømål

Miljømålet for »god økologisk tilstand« bliver efter al sandsynlighed også sænket som følge af regnefejlen, hvor kvælstofudledningen til havmiljøet har været overvurderet, forklarer Aarhus-forskere.

Skarpe tips til dyrkning af vårbyg

Lene Mathiasen, planteavlskonsulent hos Agrovi, har gode råd til etablering af vårbyg. Tidlig såning og velforberedt såbed er vigtige faktorer for at opnå gode udbytter.

Forsøg med startgødning til majs viser pæne merudbytter

Placering af gylle forbedrer udnyttelsen af gylle i majs og giver en startgødningseffekt.

Ny handelsplatform skal sikre den gode handel

Visionen med den nye handelsplatform Agmondo er at skære de uønskede mellemled i handlen væk og samtidig sikre et udvalg af produkter, der har synlig gevinst for landmanden.

Rekordhøj Chicago-hvede

Prisbevægelser på det amerikanske hvedemarked er værd at holde et vågent øje med.

Majsprisen er for lav i forhold til prisen for hvede

Majsprisen halter en hel del efter hvedeprisen og har derfor meget at skulle indhente i opadgående retning i løbet af 2020.
Side 1 af 1753 (35054 artikler)Prev1234567175117521753Next