Køber du dit foder for dyrt?

Syddansk Kvæg afvikler det årlige kvægmøde tirsdag den 24. januar på Agerskov Kro. Foderindkøb, Arlas nye bæredygtighedsmodel samt mulighederne med AMS er i fokus. Desuden er der politiske indlæg med formand og direktør i Landbrug & Fødevarers kvægsektor.

Det bliver et møde med aktuelle politiske budskaber samt fokus på en række faglige input, når Syddansk Kvæg tirsdag den 24. januar afvikler det årlige kvægmøde på Agerskov Kro.

Kvægmødet er opdelt i to afdelinger – en faglig del om formiddagen samt en politisk del efter frokost. Kvægmødet afvikles i et samarbejde mellem Syddansk Kvæg og de fire sønderjyske landboorganisationer Landbrugsrådgivning Syd, LHN, LandboSyd og Sønderjysk Landboforening. Alle sønderjyske kvægbrugere er velkomne.

Fagligt program

Tre faglige indlæg er på programmet i formiddagstimerne, hvor rådgivere fra Syddansk Kvæg stiller skarpt på emnerne:

  • Køber du dit foder for dyrt?  v/John Erik Jørgensen.
  • Tæl point med Arlas nye tillægsmodel v/ Rina Oldager Miehs.
  • Udnyt mulighederne med AMS v/ Cornelis van Santen.

Politiske oplæg

Eftermiddagens indlægsholdere er formanden og direktøren for Landbrug & Fødevarer Kvæg – henholdsvis Christian Lund og Ida Storm. De vil præsentere sektorens arbejde for at sikre, at dansk kvægbrug er bæredygtigt, økonomisk attraktivt og førende på markedsorienterede løsninger – i balance med mennesker, dyr og natur. Der lægges som vanligt op til god debat, og der er plads til både ris og ros.

Ida Storm konstaterer, at prisen på mælk har været rekordhøj i den seneste tid, men det er omkostningerne til energi og foder også - både i landbruget og resten af samfundet. 

- Efter en årrække med stor stabilitet er der pludselig meget mere bølgegang omkring os. Politisk er der også stor fokus på landbruget og den nye regerings mål om at fastsætte en CO2-afgift på landbrugets klimagas-udledninger, tilføjer Ida Storm.

Læs også