bannerPos
Det gælder om at have et godt, stabilt og rent underlag, hvor der skal køres foder fra siloer og ensilagepladser ind til besætningen i stalden. Netop det har asfaltentreprenørvirksomheden Colas specialiseret sig i.

Tætte siloer, rene underlag og holdbare landbrugsveje

15-05-2019 13:48:53
Colas tilbyder en række produkter og serviceydelser, som er tilpasset de særlige krav, der stilles til belægninger i landbruget. Virksomheden er blandt udstillerne på Det Sønderjyske Fællesdyrskue i Aabenraa

Rent underlag kan aflæses i mælkeafregningen Når der skal køres foder ind, er det vigtigt at have et rent underlag. Jo renere, jo bedre mælkekvalitet, lyder det fra flere landmænd.
- Det kan give en merpris i mælkeafregningen, fordi mælken er renere, og der skal bruges færre kræfter på at rense den på mejerierne. Så man kan godt sige: Jo mindre jord, jo højere pris, forklarer salgs- og entrepriseleder Ejner Filtenborg Nielsen fra asfaltentreprenøren Colas.
- Jeg anbefaler mine kunder, at vi udlægger et asfaltbærelag med fast bund på både adgangsveje, i siloanlæg og ved staldbygninger. Med asfalt som underlag er det nemmere at spule og feje en fast bund, og tankbilerne kan bedre komme til. Og så er det et ekstra plus, at det er hurtigere at køre foder ind til dyrene, og at vedligeholdelsen af materiellet bliver billigere, når det ikke skal køre på en hullet jordvej året rundt, siger Ejner Filtenborg Nielsen.

Holdbart og nemt
at vedligeholde

Colas’ ensilageasfalt er et specialprodukt til belægning i bunden af ensilagesiloer, forpladser og møddinger.
Produktet har gode elastiske egenskaber, som gør den meget modstandsdygtig over for revnedannelser. Asfalten er samtidig nem at vedligeholde, og hvis der opstår revner, kan de nemt forsegles med et tilsvarende produkt.
Colas’ ensilageasfalt overholder naturligvis de skærpede krav til asfalt i Landbrugets byggeblad nr. 203.09-03.
Bremser nedbrydning af
betonelementerne i siloe
n
Colas har desuden udviklet specielle forseglingsemulsioner til forsegling af betonvæggene i ensilagesiloer.
Silovæggene kan forsegles fra bunden til den ønskede højde. Det bremser nedbrydning og tæring af betonelementerne.
Forseglingen kan gentages med få års mellemrum afhængigt af siloens anvendelse.

Billeder fra Det Sønderjyske Fællesdyrskue 2019